project

Bedrijfstakonderzoek ‘Kraamkamer’

Samen met de waterbedrijven heeft KWR verschillende doelstellingen voor het Bedrijfstakonderzoeksprogramma geformuleerd, waaronder de ‘Kraamkamer’. De Kraamkamerfunctie is gericht op het realiseren van innovatie in het Bedrijfstakonderzoeksprogramma. Kraamkamerprojecten bevinden zich in het smallere en diepere einde van de ‘trechter’ van verkennend toekomstonderzoek bij KWR. KWR en de waterbedrijven testen veelbelovende ontwikkelingen en maken deze toepasbaar voor waterbedrijven (bv. via laboratoriumtests en demonstratieprojecten).

Kraamkamerprojecten omvatten meer fundamenteel onderzoek of multidisciplinair onderzoek om beter inzicht te krijgen in de potentiële effecten van een specifieke ontwikkeling en om nieuwe opties en (technologische) oplossingen uit te werken. De meer fundamentele projecten worden ook gebruikt om banden met de partneruniversiteiten in het netwerk van KWR te onderhouden. Om een brug te slaan tussen de wetenschap en de praktijk, heeft KWR sterke koppelingen met fundamenteel onderzoek aan universiteiten nodig. Bovendien brengen Kraamkamerprojecten veelbelovende technologieën van de laboratoria en academische instellingen een stap dichter bij toepassing in de watersector.

In het huidige Bedrijfstakonderzoeksprogramma is de Kraamkamerfunctie onderverdeeld in thematische en integrale projecten.

Integrale Kraamkamerprojecten

De onderwerpen van recente integrale Kraamkamerprojecten zijn onder meer:

 • datamining
 • radicaal nieuwe bronnen
 • waterkwaliteitskaarten
 • flexibele leidingnetten
 • contaminants of emerging concern
 • valorisatie van onderzoeksresultaten
 • zomerdroogte
 • van kennisoverdracht naar nudging
 • een compleet beeld van AC-uitloging dankzij CT-scans
 • waterhergebruik en zoetwatervoorziening
 • rioolwater-epidemiologie
 • slimme waternetwerken

Thematische Kraamkamerprojecten

De onderwerpen van recente thematische Kraamkamerprojecten zijn onder meer:

 • uitloging en ondergrondse geochemische buffercapaciteit
 • onderzoek van ‘big water data’ voor een slimmere drinkwaterbereiding
 • nanostructuren op leidingwanden tegen hergroei
 • Citizen Science 2.0
 • toepassing van de MinION sequencer
 • integratie van non-target screening, statistische analyses en bioassays voor een globale beoordeling van de chemische waterkwaliteit
 • mogelijkheden voor versterking van het toezicht op en de certificering van keurmerken voor geothermische systemen
 • zuiveringsefficiëntie voor micro- en nanoplastics
 • kansen voor samenwerking tussen gedragswetenschappen en hydroinformatica
 • karakterisering van biologisch afbreekbare organische verbindingen
 • implementatie van bioassays bij waterbedrijven