Nicolien van Aalderen MSc

Nicolien van Aalderen MSc

  • Onderzoeker
  • 030-6069664
  • nicolien.van.aalderen@kwrwater.nl

Nicolien van Aalderen werkt sinds 2019 als onderzoeker Public Design in het team Resilience Management en Governance. Nicolien focust zich op vraagstukken gerelateerd aan de sociale omgeving van water en gebiedsprocessen. Hierin doet zij zowel onderzoek naar omgevingsprocessen en stakeholderinteracties, als naar het opzetten en inrichten van collectieve ontwerpprocessen.
Als coördinator van het thematisch onderzoek ‘Omgeving en Transities’ in het Bedrijfstakonderzoek geeft Nicolien richting aan het gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven naar omgevingsmanagement en het meenemen van maatschappelijke waarden in duurzaamheidstransities waar de sector voor staat.

Naast het onderzoek naar de sociale omgeving houdt Nicolien zich ook bezig met het opzetten van (collectieve) toekomstverkenningen, zoals het GRROW-project waarin alternatieve toekomstbeelden voor de drinkwaterketen zijn ontwikkeld met jonge drinkwaterprofessionals.