Nicolien van Aalderen MSc

Nicolien van Aalderen MSc

  • Onderzoeker
  • 030-6069664
  • nicolien.van.aalderen@kwrwater.nl

Nicolien van Aalderen werkt als water governance onderzoeker in het team Resilience Management & Governance. Nicolien is in de zomer van 2018 afgestudeerd in Water and Coastal Management. Voor deze double degree master studeerde zij een jaar in Groningen en een jaar in Oldenburg (Duitsland). Tijdens haar scriptie focuste zij zich op publiek leiderschap in de energietransitie. Binnen dit onderzoek keek Nicolien ook specifiek naar de rol van burgerinitiatieven. Deze interesse in burgerbetrokkenheid bij beleidsprocessen past zij ook toe in haar werk bij KWR. Hier werkt zij aan projecten met betrekking tot klantenbewustzijn over kraanwater en risicopercepties. Daarnaast doet Nicolien onderzoek naar stakeholdersamenwerking, resilience en klimaatadaptatie.