project

Zeer polaire stoffen I

Inzicht in de aanwezigheid van zeer polaire stoffen in bronnen van drinkwater is belangrijk omdat deze stoffen een bedreiging kunnen vormen voor de drinkwatervoorziening. Zeer polaire stoffen kunnen zich namelijk goed verspreiden in water en bodem en zijn bovendien vaak moeilijk te verwijderen tijdens de afval- en drinkwaterzuivering.

Met de huidige HILIC non-target screening methode kan slechts een deel van deze zeer polaire stoffen worden gedetecteerd. Vooral zeer polaire zuren en anionische stoffen worden niet (goed) gedetecteerd. Binnen het bedrijfstakonderzoek (BTO) is daarom  een non-target screening methode ontwikkeld waarmee bronnen voor drinkwater kunnen worden gescreend en gemonitord op de aanwezigheid van polaire zuren en anionische stoffen, zodat deze tijdig kunnen worden gesignaleerd.

Het project levert het volgende op:

  1. Een non-target screening methode om zeer polaire stoffen te detecteren en te identificeren in drink- en oppervlaktewater.
  2. Een overzicht van bekende en onbekende gedetecteerde verbindingen in drinkwater.
  3. Inzicht in zeer polaire zuren en anionische stoffen in de watercyclus door een monitoringsstudie.
  4. Een aanvulling op bestaande methodes om het palet aan te detecteren stoffen verder te vergroten