project

Networks Roadmap drinkwaterdistributie 2050

In 2050 moet Nederland “klimaatadaptief”, “energieneutraal” en “van het gas af” zijn. Dat geldt ook voor de drinkwatersector. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in 2050 het leidingnet op orde is?  De eerder opgestelde roadmap – ook wel mindmap of zesjarenplan genoemd – uit 2011 en 2017 zijn toe aan een update. Er moet in worden verwerkt wat uit voorgaand onderzoek al bekend is, welke nieuwe uitdagingen ons te wachten staan, welke stappen de waterbedrijven moeten zetten en welk onderzoek daarvoor nodig is. Hierbij zal op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau worden gekeken.

Samen met een brede vertegenwoordiging van elk waterbedrijf wordt geschetst hoe operational excellence er voor de drinkwaterdistributie in 2050 uitziet. Hoe kunnen waterbedrijven dit zelf bereiken en welke stappen zijn daarvoor de komende jaren nodig? Te denken valt aan het ontwikkelen van kennis of nieuwe systeemconcepten, het trainen van mensen en het op orde brengen van data. Elke overlegsessie bouwt voort op wat eerder bij collega-waterbedrijven is bereikt, met een sneeuwbaleffect als gevolg.

Het project verkent een roadmap voor drinkwaterdistributie in 2050. Hiermee kunnen waterbedrijven de benodigde veranderingen in hun asset management prioriteren en richting geven aan het (BTO)onderzoek.

Aansluiten bij een snel veranderende maatschappij

In korte tijd ontwikkelen de maatschappij en de openbare ruimte zich in allerlei nieuwe richtingen. Denk hierbij aan de energietransitie, kunstmatige intelligentie, verstedelijking, klimaatverandering en ICT-ontwikkelingen die tot steeds meer data en informatie leiden. In het huidige zesjarenplan van de TG Distributie is slechts in geringe mate bij deze nieuwe ontwikkelingen stilgestaan, waardoor voorgenomen  onderzoek vooral in het verlengde van het huidige beeld is gedefinieerd. Om het onderzoek up-to-date en innovatief te houden is het belangrijk om deze nieuwe ontwikkelingen in de toekomstvisie mee te nemen. Daarvoor is het goed om een stip op de horizon te plaatsen: waar willen we naartoe en hoe komen we daar? Welk onderzoek is hiervoor nodig en welke implementatie? Het jaar 2050 lijkt een geschikt tijdstip op die horizon, omdat dit het jaar is waarin de drinkwatersector – net als heel Nederland – “klimaatadaptief”, “energieneutraal” en “van het gas af” moet zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in 2050 het leidingnet op orde is?

De eerder opgestelde roadmap – ook wel mindmap of zesjarenplan genoemd – uit 2011 en 2017 zijn toe aan een update. Er moet in worden verwerkt wat uit voorgaand onderzoek al bekend is, welke nieuwe uitdagingen ons te wachten staan, welke stappen de waterbedrijven moeten zetten en welk onderzoek daarvoor nodig is. Daarbij nemen we de verschillende drivers mee die beleid bepalen, zoals de laagste (maatschappelijke) kosten, beste prestatie, het adaptief vermogen, transparantie richting de eindgebruiker, etc. (zie ook BTO 2015.049 – Strategische planning van drinkwaterinfrastructuur: een conceptueel kader en bouwstenen voor drinkwaterbedrijven). De bedoeling is om op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau te kijken.

Sessies met waterbedrijven

In dit project wordt tijdens sessies met een brede vertegenwoordiging van waterbedrijven onder begeleiding van KWR-onderzoekers geschetst hoe operational excellence in de drinkwaterdistributie er in 2050 uit zou moeten zien. Als voorbereiding op de bijeenkomsten stuurt KWR de deelnemers informatie toe over wat er gedurende de afgelopen twintig jaar onder meer binnen BTO, DPWE, TKI en adviesopdrachten is uitgevoerd. De veelheid aan gegevens wordt inzichtelijk gemaakt in de vorm van een mindmap of een infographic. De focus tijdens de sessies ligt op de vraag hoe waterbedrijven zelf de beoogde doelen kunnen bereiken, inclusief de stappen die de komende jaren moeten worden genomen. Behalve het ontwikkelen van kennis is het ook belangrijk om nieuwe systeemconcepten en tools tot stand te brengen, mensen te trainen en data op orde te brengen. Elke overlegsessie bouwt voort op wat eerder bij collega-waterbedrijven is bereikt, met een sneeuwbaleffect als gevolg.

Roadmap voor waterbedrijven

Het project is verkennend van karakter en leidt tot een roadmap voor drinkwaterdistributie in 2050 (output). Met deze roadmap kunnen de waterbedrijven benodigde veranderingen in hun asset management prioriteren en richting geven aan het (BTO)onderzoek (outcome). Dit leidt tot een effectievere, efficiëntere en duurzame drinkwatervoorziening waarin op tijd ingesprongen kan worden op veranderingen in de maatschappij (impact).

De (verouderde) mindmap uit 2011.