Expertise

Communicatie

Een brug slaan tussen wetenschap en samenleving

Voor journalisten en algemeen publiek is het team Communicatie vaak hét eerste aanspreekpunt voor informatie over KWR. Het team voert regie op de in- en externe communicatie en is verantwoordelijkheid voor een kleurrijk palet aan media: verschillende websites, digitale nieuwsbrieven, beursstands en sociale mediakanalen zoals Twitter en Facebook.

Door te zorgen voor structuur en continuïteit in de corporate communicatie, profileert KWR zich voortdurend als hoogwaardig kennisinstituut en herkenbaar onderdeel van de Nederlandse kennisinfrastructuur. De onderzoekers van KWR dragen in hún communicatie sterk bij aan dat profiel.

Kennis ontsluiten en implementeren

Communicatie ontsluit de wetenschappelijke kennis en kunde van KWR voor waterprofessionals, belangengroepen, journalisten en geëngageerde burgers. In Nederland en ver daarbuiten. Ons communicatiebeleid vloeit voort uit het kennis- en innovatiemodel van KWR. Ons motto – ‘Bridging Science to Practice’ – is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Kennisoverdracht is pas effectief als nieuwe kennis daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Bij KWR speelt communicatie een belangrijke rol bij kennisimplementatie. We bestuderen onze doelgroepen en testen nieuwe (interactieve) middelen zoals animaties, infographics, social media. Door nieuwe inzichten in wat communicatief ‘werkt’ te gebruiken, kunnen onderzoekers de toepasbaarheid van hun kennis en kunde versnellen en vergroten.

Samen met onderzoekers

Wetenschappelijke publicaties behoeven bewerking om ze toegankelijk te maken voor een algemeen publiek. Eenvoudiger taalgebruik, extra achtergrondinformatie, beeldende infographics en video’s. Dat is de taak van Communicatie. We doen dat samen met onderzoekers.

In de projecten denken communicatieadviseurs mee hoe onderzoekers hun kennis effectief kunnen overdragen, welke aanpak de implementatie van hun advies kan versnellen. Primair staat hierbij de ontvanger centraal; wat is zijn of haar verwachtingspatroon of referentiekader? Hoe kunnen we daar goed op aansluiten?

Afzender: KWR

Hoe beter de aansluiting tussen onze onderzoekers en hun opdrachtgevers, hoe beter de persoonlijke kennisoverdracht. En – dat is ook een taak van Communicatie – hoe beter het beeld van KWR ‘als instituut’ strookt met die persoonlijke ervaringen in de dagelijkse praktijk.

Samen met onze klanten en samenwerkingspartners zorgen we vervolgens voor een sterk watersector-merk. De Nederlandse watertechnologiesector is professioneel, kennisrijk en innovatief. Ook dat is een boodschap die Communicatie voortdurend onderstreept.

Door nauw samen te werken met onze vakcollega’s bij de drinkwaterbedrijven en samenwerkingspartners, draagt Communicatie bij aan informatief nieuws met nieuwe wetenschappelijke inzichten over actuele onderwerpen. Denk aan Pyrazool in de Maas, drugs in het riool, risico’s van schaliegaswinning en Amsterdamse burgers die hun kraanwater testen.

Nieuwe communicatiemiddelen

Om te weten wat er in de wereld speelt op onze expertisegebieden, ‘luistert’ Communicatie op vele (internationale) kanalen mee: off- en online kranten en nieuwszenders, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. We noemen dat ‘(social) media monitoring’. Welke thema’s spelen er vandaag? Wie vraagt om welke informatie, wie zendt welke informatie uit? In welk ‘frame’ gebeurt dat? Is dat positief, negatief, neutraal? Moeten we reageren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Als het gaat over waterkwaliteit in de breedste zin van het woord, dan willen we dat snel weten, zodat we kunnen besluiten of actie nodig is. Omgekeerd levert dezelfde monitor ons informatie over het effect van ons eigen communicatiewerk (tweets, columns, nieuwsberichten, et cetera). Zo blijft KWR in dialoog met de samenleving.

Met onze online communicatie opereren we in de frontlinie van middelen en manieren (moderne social media, responsive websites, animaties e.d.). Dat doen we bijvoorbeeld in het Verkennend Onderzoek ‘Nieuwe communicatiemiddelen’, in samenwerking met de Nederlandse waterbedrijven.

delen