project

Overleving en groei van waterpissebedden op biofilm (vervolg 2018-2020)

In dit onderzoek wordt gekeken of waterpissebedden kunnen overleven en groeien op biofilms. Met deze informatie zijn mogelijk preventieve beheersmaatregelen op te stellen die de verspreiding van waterpissebedden tegengaan. Daarnaast kunnen de Aeromonas-aantallen in het distributienetwerk van het water mogelijk worden verlaagd.

Waterpissebedden en Aeromonas in drinkwater

Uit eerder onderzoek blijkt dat waterpissebedden een belangrijke rol spelen bij de toename van Aeromonas in drinkwater. Een probleem ontstaat wanneer de norm van 1.000 kolonievormende eenheden (kve, een maat voor micro-organismen die in staat zijn zich te delen) wordt overschreden. Eerder zijn daarom in 2018 en 2019 twee bedrijfsonderzoeken gestart. Hierin zijn resultaten verzameld van overlevingsexperimenten met waterpissebedden op drinkwatersediment en op waterconcentraten met hoogmoleculair organisch koolstof.

In combinatie met de eerdere onderzoeksresultaten worden de belangrijkste voedselbronnen van waterpissebedden in drinkwaternetwerken in kaart gebracht. Hieruit volgen mogelijk preventieve maatregelen om de verspreiding van waterpissebedden en daarmee ook Aeromonas te beperken.

Overleving van waterpissebedden

In dit onderzoek wordt de overleving van waterpissebedden bepaald op polyetheen (PE-materiaal) en andere materialen die relevant zijn binnen het drinkwaternetwerk.

Het eerste experiment betreft een verkorte materialentest voor het bepalen van de hoeveelheid gevormde biofilm. Met een ATP-test wordt de hoeveelheid actief groeiende micro-organismen vastgesteld. Tijdens een biofilmkweek laten we op een gecontroleerde manier biofilms groeien op een groot aantal PE-fragmenten. Hiervan wordt vervolgens de chemische samenstelling bepaald.
In het groei- en overlevingsexperiment met waterpissebedden wordt onderzocht in welke mate deze dieren zich kunnen handhaven op biofilms, gevormd uit twee drinkwatersoorten.

Preventieve maatregelen

Met dit onderzoek wordt een beter beeld verkregen van de belangrijkste voedselbronnen voor waterpissebedden in het leidingnet. Deze kennis draagt bij aan de ontwikkeling van preventieve maatregelen om de aantallen waterpissebedden terug te dringen. Naar verwachting beperken de maatregelen ook de verspreiding van Aeromonas en gaat het aantal normoverschrijdingen omlaag.

Waterpissebed (Asellus) op esdoornblad.