Nieuws

Overgang naar waterstofeconomie biedt kansen voor waterbedrijven

Collectief onderzoek naar energietransitie

Inzet van zuiver water voor de productie van de energiedrager waterstof in een toekomstige waterstofeconomie zal de drinkwaterconsumptie maar weinig verhogen, terwijl het wel sterk kan bijdragen aan een circulaire economie. Dat is een van de conclusies uit verkennend onderzoek naar de waterstofeconomie, dat KWR in opdracht van de waterbedrijven heeft uitgevoerd.

Water cruciaal

Wanneer onze samenleving steeds meer overschakelt op hernieuwbare energiebronnen, zal naar verwachting een all electric samenleving ontstaan: een samenleving waarin waterstof – naast elektriciteit – een belangrijke en dominante energiedrager zal zijn. In een dergelijke waterstofeconomie heeft water een cruciale rol. Zeer zuiver water is immers essentieel voor de productie van waterstof via elektrolyse. KWR heeft de afgelopen jaren verkennend onderzoek uitgevoerd naar de waterstofeconomie binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven BTO.

Lichte toename drinkwatergebruik

De resultaten laten zien hoe drinkwater in de zelfvoorzienende woonwijken van de toekomst kan worden ingezet voor de productie van waterstof. Daarvoor is naar schatting slechts 2,2 % van de drinkwaterconsumptie in 2014 nodig, dus het zal niet leiden tot een grote toename in drinkwatergebruik. Wel kunnen waterbedrijven in het verlengde van hun drinkwaterlevering op wijkniveau zeer zuiver water gaan produceren voor de lokale productie van waterstof uit een overmaat elektriciteit afkomstig van zonnepanelen in de wijk. Maar ook bij de grootschalige wind- en zonneparken buiten de steden is zeer zuiver water nodig voor de productie van waterstof.

Dit verkennende onderzoek heeft aan de basis gestaan van het vorige week gelanceerde project Power to X en geeft richting aan verder onderzoek van KWR naar de manier waarop verschillende sectoren samen kunnen bijdragen aan een circulaire economie.

Duurzame energie.

delen