Nieuws

Autonome Inspectie Robots gamechanger voor assetmanagement

AIR ingezonden voor InfraTech Innovatieprijs 2021

Een systeem van autonoom werkende robots die vrijwel permanent in het leidingnet verblijven, zou een enorme impuls geven aan kennis over de toestand van deze infrastructuur. De technieken die hiervoor nu beschikbaar zijn, voldoen niet aan de wensen. Daarom is in de afgelopen jaren een functioneel model van een Autonome Inspectierobot (AIR) ontwikkeld.

Vanwege de grote doorbraak die deze technologie kan betekenen is het concept ingestuurd voor de InfraTech Innovatieprijs 2021. Een goed beeld van de toestand van leidingen zorgt ervoor dat de juiste leiding op het juiste moment wordt vervangen, wat kosten spaart, storingen tegengaat en lekverlies sterk terugbrengt. De InfraTech Innovatieprijs is een onderscheiding, bedoeld voor het stimuleren van innovatieve ideeën op het gebied van bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van de infrastructuur. Op 13 januari 2021 wordt bekendgemaakt wie de prijs heeft gewonnen.

Autonome inspectierobot

Voor effectief assetmanagement dat leidt tot optimale prestaties van het drinkwaterleidingnetwerk is een goed beeld nodig van de toestand van de leidingen. Met de huidige technieken is dat niet mogelijk. Om hier verandering in te brengen ontwikkelden KWR en Wetsus in 2015-2017 in het kader van het bedrijfstakonderzoek voor waterbedrijven een eerste prototype van een autonoom werkende robot: Ariel. Doorontwikkeling hiervan naar een functioneel model vond plaats in een Nederlands consortium, bestaande uit zeven drinkwaterbedrijven (Brabant Water, Dunea, Evides, PWN, Vitens, WMD, WML), KWR en Demcon Robotic Systems.

AIR-platform

De innovatie bestaat uit een platform van:

  • autonoom opererende robots die zich 24/7 in het leidingnet bevinden, voorzien van diverse sensoren voor onder andere toestandsbepaling van leidingen en exacte plaatsbepaling (x,y,z-coördinaten);
  • infrastructuur met basisstations voor het up/downloaden van route/inspectie-data en het opladen van accu’s, zodat de robot zelfstandig lange routes onder de grond kan afleggen;
  • data-ecosysteem voor het analyseren van grote hoeveelheden inspectie- en sensordata.

Innovatieve inspectietechniek

Binnen de bestaande inspectietechnieken voor drinkwaterleidingen is een autonome robot een veelbelovende productinnovatie. Huidige inspectierobots die wereldwijd al worden ingezet kennen deze autonomie namelijk niet. Dit maakt van AIR een baanbrekend concept dat de drinkwatersector in staat stelt om het onderhoud te veranderen van ’risk-based’ in ‘condition-based’, want meten is weten!

Gamechanger trekt aandacht van drinkwatersector

Unique Selling Point van AIR is dat de inspectiekosten per kilometer een factor 20 lager ligt dan bij bestaande robots. Bovendien is de autonome robot 24/7 en overal inzetbaar. Gezien deze voordelen hebben naar schatting de top duizend drinkwaterbedrijven interesse om deze gamechanger toe te passen. Dit betekent dat de innovatie schaalbaar is naar vele landen. Tevens is het AIR-platform te vertalen naar andere domeinen (bijvoorbeeld afvalwater, stadsverwarming, olie en gas) en nieuwe sensortechnologie (bijvoorbeeld voor waterkwaliteit). Het functionele model wordt momenteel in de praktijk getest en verdere ontwikkeling ervan vindt plaats onder de vlag van de voor dit doel opgerichte SubMerge b.v.

InfraTech Innovatieprijs

Het concept van AIR is ingestuurd voor de InfraTech Innovatieprijs en op 13 januari 2021 vindt de uitreiking hiervan plaats aan de winnaar.

delen