dr.EngD.ir. Julian Muñoz Sierra

dr.EngD.ir. Julian Muñoz Sierra

  • Onderzoeker
  • Projectmanager
  • 030-6069672
  • julian.munoz@kwrwater.nl
  • 06-52891321

Julian Muñoz Sierra is wetenschappelijk onderzoeker in het team Waterbehandeling. Hij is chemisch ingenieur aan de Nationale Universiteit van Colombia. Hij werkte hij als proces- en R&D-ingenieur in de industrie en implementeerde waterbehandelingsoplossingen voor voedsel-, chemische en petroleumbedrijven. Julian heeft sinds 2010 als bioprocesontwerper in milieubiotechnologie en als onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft gewerkt. Hij was projectleider van het BioXtreme-project en onderzocht de toepassing van anaerobe membraanbioreactoren die petrochemische industriële afvalwaterstromen behandelen onder extreme omstandigheden.

Zijn meer dan tien jaar ervaring en expertise zijn voornamelijk gericht op het ontwikkelen van innovatieve bioprocesoplossingen voor ‘Water-, energie- & grondstoffenfabrieken’ in de industriële sector en gemeenten. Hij heeft goede kennis van het combineren van experimenteel ontwerp, conceptuele en gedetailleerde reactor technologie, techno-economische scenarioanalyse en modellering om effectieve beslissingen te nemen over onderzoek en om implementatieprojecten te vernieuwen.

Hij houdt zich binnen het team vooral bezig met onderzoek naar baanbrekende afvalwaterconcepten en -technologieën (bijv. CoreWater, mainstream Anammox, snelle anaerobe reactoren, nieuwe sanitatie) met de nadruk op het terugwinnen van water, energie, nutriënten en metalen. Bovendien is hij bezig met adviesprojecten op het gebied van haalbaarheid, conceptueel procesontwerp, probleemoplossing, optimalisatie en strategische technologieselectiestudies van afvalwaterzuiverings- en waterhergebruiksystemen voor gemeenten en industriële klanten in Europa, Latijns-Amerika en de Golfregio.