project

Elektrochemische zuiveringsprocessen

Elektrochemische zuiveringsprocessen lijken diverse voordelen te hebben ten opzichte van conventionele zuiveringstechnieken. Door ervaring op te doen met één veelbelovende elektrochemische techniek in een relevante watersamenstelling (met een focus op effectiviteit en opschaalbaarheid), wordt mogelijke full-scale toepassing van deze techniek in kaart gebracht.

De potentie van elektrochemische zuiveringsprocessen

Elektrochemische zuiveringsprocessen zoals elektrocoagulatie/-flocculatie, elektro-oxidatie, toepassing van elektrisch geleidende membranen en de verwijdering van ionen door middel van capacitieve de-ionisatie laten de laatste jaren op lab- en pilotschaal veelbelovende resultaten zien. In potentie bieden ze diverse voordelen ten opzichte van conventionele zuiveringsprocessen zoals een lager energie- en chemicaliën verbruik, minder slibvorming bij coagulatie, degradatie van probleemstoffen en combinatie van meerdere zuiveringsprocessen in één processtap.

Verkenning van praktische toepasbaarheid

Elektrochemische processen laten veelbelovende resultaten zien voor watertypes die gebruikt worden om direct drinkwater van te maken, alswel voor de behandeling van meer complexe watertypes zoals concentraatstromen. Voor een veelbelovend elektrochemisch zuiveringsproces zal de haalbaarheid onderzocht worden aan de hand van laboratoriumschaal experimenten voor de zuivering van specifieke probleemstoffen.

Van overzicht naar inzicht

In dit onderzoek zal de huidige staat van ontwikkeling van diverse elektrochemische zuiveringsprocessen in kaart worden gebracht. Voor zuiveringstechnologen van drinkwaterbedrijven levert dit belangrijke kennis op over (nieuwe) zuiveringstechnieken. De potentie en praktische toepasbaarheid van één van deze technieken met betrekking tot verwijdering van probleemstoffen zal middels een praktijkproef in kaart worden gebracht.