project

Bewustzijn kraanwater

Sinds het in 2014 het verschenen OESO-rapport over de toekomstbestendigheid van het Nederlandse waterbeheer, zijn de begrippen ‘bewustzijn’ en ‘bewustwording’ niet meer weg te denken uit de vocabulaire van bestuurders en waterprofessionals. Echter, hoe het waterbewustzijn zich ontwikkelt blijkt moeilijk vast te stellen, omdat een goede systematiek ontbreekt.

In dit project wordt het begrip gedefinieerd en geoperationaliseerd om waterbewustwording onder klanten in de toekomst systematisch te kunnen meten.

Waterbewustzijn als containerbegrip

Het OESO-rapport concludeerde dat het waterbewustzijn bij Nederlanders opvallend laag is. Dit is destijds omarmd als hoofdconclusie om Nederland-waterland ook in de toekomst veerkrachtig te maken. Niet onbegrijpelijk, want de OESO geeft aan dat een gebrek aan bewustzijn kan leiden tot verminderd draagvlak voor noodzakelijke investeringen of gedragsverandering. Het overnemen van deze hoofdconclusie heeft geresulteerd in meerdere initiatieven en campagnes binnen de watersector om het bewustzijn van burgers te vergroten.

In hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een toegenomen waterbewustzijn sinds 2014 is veel minder duidelijk. Een plausibele verklaring hiervoor is dat een goede systematiek om waterbewustzijn te meten tot op heden grotendeels ontbreekt. Dit terwijl waterbewustzijn niet alleen een belangrijk concept is, maar tevens een complex begrip, wat vooralsnog maar in beperkte mate wordt geoperationaliseerd. Hiermee is waterbewustzijn steeds meer een containerbegrip geworden. De focus lijkt weliswaar vaak te liggen op wateroverlast, maar veelal wordt er geen onderscheid tussen de diverse aspecten van water.

Heldere systematiek nodig

Dit onderzoek voorziet in de ontwikkeling, het testen én het toepassen van een systematiek om waterbewustwording onder klanten systematisch te meten. Toepassing zal plaatsvinden onder zowel Nederlandse als Vlaamse drinkwaterklanten, waarbij -indien mogelijk- ook zal worden ingespeeld op actuele omgevingsontwikkelingen, zoals droogte, publiciteit over lozingen, of een grootschalig kookadvies.

Beluister ook de podcast