project

Crisis bij waterkwaliteit

Communiceren tijdens een acute waterkwaliteitscrisis vraagt om een andere aanpak dan de reguliere risicocommunicatie. Dit project heeft als doel om tot een toegepast wetenschappelijk inzicht te komen welke responsstrategieën het meest adequaat zijn bij incidenten met chemische stoffen in drinkwater(bronnen).

Belang van crisiscommunicatie

Voor het adequaat omgaan met eventuele crisissen in de waterkwaliteit liggen draaiboeken klaar. Aangezien een acute crisis om een andere aanpak vraagt dan reguliere risicocommunicatie, maakt crisiscommunicatie ook deel uit van het totaalpakket.

Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om snel en structureel nieuwe informatie te leveren, nog meer dan gebruikelijk in contact te blijven met de doelgroep en klantreacties te monitoren.

Het project ‘crisis bij waterkwaliteit’ heeft als doel om tot een toegepast wetenschappelijk inzicht te komen welke responsstrategieën het meest adequaat zijn bij incidenten met chemische stoffen in drinkwater(bronnen).

Evidence-based responsstrategieën

Welke evidence-based responsstrategieën zijn nuttig bij incidenten met chemische stoffen in drinkwater(bronnen)? Deze vraag staat in dit project centraal. Hierbij gaat het om een integratie van inzichten uit de crisiscommunicatie, toxicologie, en de sociale wetenschappen.

Er wordt literatuuronderzoek uitgevoerd naar effectieve vormen van crisiscommunicatie en in een reeks focusgroepen worden voorbeeldberichten getest. Daarnaast wordt in één of meerdere cases gekeken naar de feitelijke berichtgeving en het effect daarvan. Behalve de recente loodcrisis wordt hierbij mogelijk ingezoomd op de pyrazole ‘crisis’ en op crisissen uit aanpalende vakgebieden, zoals fipronil in eieren en PAK’s in rubbergranulaat van sportvelden. Tot slot vindt een verkenning plaats van de beste manier om maatschappelijk sentiment op het gebied van waterkwaliteit te monitoren.

Beoogde opbrengsten

Belangrijk doel van het project is kennis aan te reiken, zodat goedgetrainde professionals – inhoudsdeskundigen in nauwe samenwerking met communicatiedeskundigen – op een doeltreffende en evidence-based manier tijdens crisis kunnen communiceren. In een afrondende workshop worden de verkregen inzichten op interactieve wijze toegepast en geoefend.

Daarnaast maakt een praktische handreiking bij chemische waterincidenten de geleerde lessen toegankelijk. Hierin staan onder meer voorbeeldberichten en tips waarmee drinkwaterprofessionals in het geval van zo’n crisis met snelle en doeltreffende responsstrategieën kunnen optreden.