project

Toxicologie ter Zake

Het werkveld van toxicologische risicobeoordeling is continu in beweging en het is essentieel om deze bewegingen nauwlettend te volgen. Vastgesteld is dat voor het adequaat beantwoorden van waterkwaliteitsvraagstukken doorontwikkeling van kennis en ervaring nodig is op het gebied van blootstellingsinschatting en toxicologische risicobeoordeling.

Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van methodes voor de verschillende essentiële onderdelen van risicobeoordeling en de toepassing van nieuwe toxicologische modellen en testsystemen. De aanpak van dit project is om kennis te verzamelen uit literatuur, lopende projecten op het gebied van nieuwe toxicologie modellen en toxiciteitsstudies, en via deelname aan cursussen. Deze kennis wordt geëvalueerd voor hun toepasbaarheid en besproken met (externe) experts. De nieuwe methoden worden toegepast en getoetst in actuele case studies, en vastgelegd in een compacte handleiding gericht op toepassingen in de drinkwaterpraktijk.

Binnen dit project is aandacht voor het delen en bestendigen van de ontwikkelde kennis binnen KWR en BTO, ondersteund door overleg met een begeleidingscommissie over de aanpak en effectiviteit van de opbrengsten om risico’s van realistische blootstellingen aan stoffen systematisch te kunnen beoordelen. De resultaten van de inzet van de opbrengsten van dit project kunnen worden gebruikt voor besluitvorming omtrent chemische waterkwaliteitsuitdagingen. Hiermee dragen we bij aan een toekomstbestendige drinkwaterpraktijk waarin besluitvorming over maatregelen gericht op de productie van gezond en veilig drinkwater beter wordt onderbouwd en de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven deze gerichter kunnen prioriteren.