project

Alternatieven voor nadesinfectie met chloordioxide

In dit project onderzoeken we alternatieven voor nadesinfectie met chloordioxide. Het doel is om inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van beschikbare alternatieve technieken op gebied van (na)desinfectie, de vorming van bijproducten en de biologische stabiliteit in het distributienet.

Momenteel vindt nadesinfectie met lage concentraties chloordioxide plaats bij een aantal oppervlaktewaterzuiveringen van Evides (Berenplaat, Baanhoek, Braakman en Kralingen) en PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (Andijk).

Bestaande alternatieven

Het belangrijkste doel om chloordioxide toe te passen is het afdoden van micro-organismen, afkomstig uit actiefkoolfilters. Daarnaast is chloordioxide bijzonder effectief tegen (adeno)virussen en Campylobacter. Ook beperkt het de nagroei van micro-organismen in de reinwaterkelder.

Er kleven echter ook nadelen aan de toevoeging van chloordioxide. Zo worden in lage concentraties de ongewenste bijproducten chloraat en chloriet gevormd. Daarnaast vindt afbraak plaats van organische verbindingen, wat het distributienet hiermee verrijkt. Kleinere organische verbindingen kunnen dienen als voedingsbron voor bacteriën in het distributienet, waardoor de groei toeneemt en de biologische stabiliteit afneemt.

Het project heeft als doel om, met de huidige kennis over nadesinfectie met chloordioxide, alternatieven te onderzoeken. De focus ligt op alternatieven met vergelijkbare desinfectiecapaciteit, maar met minder bijproducten en problemen rond de biologische stabiliteit.

De belangrijkste randvoorwaarden zijn:

  • Geen tot zeer beperkte vorming van ongewenste bijproducten.
  • Sterke reductie van micro-organismen afkomstig van actiefkoolfilters en beperkte groei in reinwaterkelders.
  • Geen hogere nagroeipotentie in het distributienet na de desinfectiestap.
  • Handhaving van voldoende desinfectiecapaciteit voor bacteriën en virussen, in het bijzonder Campylobacter en adenovirussen

Evaluatie van alternatieve desinfectiemethoden

Criteria voor de evaluatie van bestaande en nieuwe desinfectiemethoden zijn:

  • Hoe effectief zijn de alternatieve desinfectietechnieken in het verminderen van micro-organismen, afkomstig uit actiefkoolfilters?
  • Hoe effectief zijn de alternatieve desinfectietechnieken in het inactiveren van pathogene micro-organismen, in het bijzonder adenovirussen en Campylobacter?
  • Resulteren de alternatieve technieken in de vorming van desinfectie-bijproducten?
  • Zorgen de alternatieve desinfectiemethoden voor meer of minder nagroei in het distributienet, vergeleken met de huidige situatie?

Van de meest veelbelovende alternatieven wordt bepaald in hoeverre de kosten, de impact op de productiecapaciteit, duurzaamheid, en het gemak en de veiligheid bij operationele inzet, moeten worden meegewogen. Hierna is een vervolgtraject mogelijk naar praktijktoepassing van deze alternatieve methoden.

Selectie van potentiële desinfectiemethoden

Dit onderzoek geeft inzicht in nieuwe, mogelijk geschiktere desinfectiemogelijkheden als vervanger voor chloordioxide. Hiermee legt het de basis voor een vervolgtraject waarin wordt bepaald wat de geschiktheid van alternatieve methoden is op het gebied van de reductie van ziekteverwekkers, vorming van bijproducten en de effecten op nagroei.