dr. Gerard van den Berg

dr. Gerard van den Berg

  • Teamleider
  • Projectmanager Internationaal Onderzoeksprogramma
  • Projectmanager Watershare
  • 030-6069549
  • Gerard.van.den.Berg@kwrwater.nl
  • 06-51441432

Gerard van den Berg is een gepromoveerd geochemicus. In de afgelopen 15 jaar heeft hij zich bij KWR ontwikkeld tot een ervaren projectmanager en teamleider van het team Innovatie & Valorisatie. Dit team speelt binnen KWR een centrale rol bij het realiseren van innovaties en het creëren van maatschappelijke en economische waarde uit kennis die door KWR met kennispartners en eindgebruikers in de watersector is ontwikkeld. Als teamleider stuurt hij een team van professionals en experts aan dat verantwoordelijk is voor het vormgeven en managen van de nationale en internationale onderzoeksprogramma’s en het ontwikkelen en onderhouden van internationale kennisnetwerken van KWR. Als projectcoördinator en projectmanager is Gerard betrokken bij het initiëren, uitvoeren en begeleiden van uitdagende internationale samenwerkingsprojecten die bijvoorbeeld binnen het Horizon Europe programma van de Europese Commissie worden uitgevoerd. Zo stimuleert hij samenwerking tussen internationale onderzoeksorganisaties, kennisleveranciers en eindgebruikers op een diversiteit van onderzoeksthema’s, zoals circulaire economie, die aansluiten bij de expertise en ambitie van KWR. Als projectmanager van Watershare is hij betrokken bij een uniek internationaal netwerk dat tot doel heeft om vooraanstaande kennisinstituten en ambitieuze eindgebruikers in de watersector bij elkaar te brengen met als doel kennis te delen en gezamenlijk toekomstgerichte projecten uit te voeren.