Nieuws

GRROW lab nodigt uit tot dialoog tussen jonge en ervaren waterprofessionals

Heroverwegen van bestaande denkkaders schept ruimte voor alternatieve scenario’s

Jonge waterprofessionals zitten barstensvol energie en nieuwe ideeën. De waterwereld, die steeds complexer en veeleisender wordt, zou hiervan kunnen profiteren. Het nieuwe project GRROW lab, uitgevoerd binnen het collectieve onderzoeksprogramma van de drinkwaterbedrijven, is bedoeld om de nieuwe generatie op een gestructureerde manier te betrekken bij discussies over leidende paradigma’s in de (drink)watersector, hen te verbinden met andere professionals in de sector, en hen te laten kennismaken met onderzoek en strategieontwikkeling.

Het GRROW lab-project komt voort uit de successen van het voorgaande project GRROW (Generational and Radical Rethinking of the Watersector), waarin door jonge onderzoekers en drinkwaterprofessionals is gewerkt aan toekomstbeelden voor de drinkwatersector. De 29-jarige onderzoeker Janine de Wit, werkzaam bij KWR, deed mee aan GRROW en raakte erdoor geïnspireerd. Zij is nu teamlid van het vervolgproject en hoopt dat hierdoor het intergenerationele gesprek nog verder wordt gevoed. “Het motiveert enorm om buiten de bestaande kaders te denken, nieuwe ideeën te genereren. Daarbij willen we ook leren van de ervaren waterprofessionals. Durf gewoon op de directeur af te stappen en te vragen wat er speelt. We moeten weten wat er goed gaat in de waterwereld, wat niet, en waarom dan? We hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden.”

Kennis en ideeën uitwisselen

Hoe ziet de drinkwaterketen er in 2070 uit? Wat moet er veranderen en wat willen we juist behouden? Het zijn vragen die ten grondslag liggen aan het GRROW lab-project. Door huidige systemen te heroverwegen, worden gezamenlijk alternatieve scenario’s ontworpen voor hoe die toekomst eruit kan zien. “We hanteren hierbij de methode zoals binnen GRROW is ontwikkeld”, vertelt De Wit. “We doorlopen de stappen van identificeren, heroverwegen, ontwerpen en interpreteren. Een aanpak die heel goed werkt voor het uitwisselen van kennis en ideeën tussen generaties.”

Afbeelding 1. De methodiek toegepast in het GRROW lab, ontwikkeld in het GRROW-project

Praten met alle drinkwaterbedrijven

De componenten van het GRROW lab bestaan uit een inspiratie- en atelier workshop, met een afsluitend symposium, toegankelijk voor iedereen. Ook wordt een netwerkdag voor jonge drinkwaterprofessionals georganiseerd. Volgens De Wit is het belangrijk dat haar leeftijdsgenoten zich bij het project aansluiten, omdat zij hiermee hun horizon enorm verbreden. “Zelf werk ik veel aan projecten rondom zoetwaterbeschikbaarheid”, vertelt ze. “Vooral omdat ik nog een junior onderzoeker ben, heb ik nog veel te leren en werk ik vooral aan projecten rond mijn eigen onderwerp. Ik zoom nog niet veel uit, dat doen vooral de senioren. Zij hebben met name de contacten in de drinkwaterwereld. In het GRROW lab heb je juist de kans om het gesprek aan te gaan met mensen die in alle elf drinkwaterbedrijven in Nederland en Vlaanderen werken. Het maakt niet uit wat je inhoudelijke achtergrond is. Iedereen is welkom en mag meedenken. Misschien kom ik wel aan tafel te zitten bij iemand die expert is in govenance. Dat is geweldig. Want alleen door breed te kijken, kom je tot nieuwe inzichten.”

delen