Sandra Sikkema MSc

Sandra Sikkema MSc

  • Onderzoeker
  • 030-6069711
  • sandra.sikkema@kwrwater.nl
  • 06-54290049

Sandra Sikkema is onderzoeker water governance binnen het team Resilience Management & Governance. In 2021 studeerde ze af in International Land & Water Management met de specialisatie Water, Society & Technology aan Wageningen Universiteit. Tijdens haar onderzoeksstage bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bracht ze de effecten van een hoger IJsselmeerpeil op de aangrenzende gebieden van de waterschappen in kaart voor de Ambtelijke IJsselmeergroep. Voor haar scriptie bij PWN combineerde ze de belangen van verschillende actoren tot een toekomstvisie met adaptatiepaden voor een dynamisch Noord Hollands Duinreservaat. Bij KWR doet ze governance onderzoek naar burgerbetrokkenheid, bijvoorbeeld in projecten over sociale acceptatie van waterhergebruik, nieuwe sanitaire voorzieningen en drinkwaterbesparingsmogelijkheden.