Nieuws

Buffercapaciteiten oppervlaktewaterbedrijven in kaart

Klimaatverandering versterkt noodzaak buffercapaciteit drinkwatervoorziening

De oppervlaktewaterbedrijven in Nederland beschikken over buffercapaciteiten voor de drinkwatervoorziening om bij innamestops de continuïteit van die voorziening gedurende meerdere weken te kunnen garanderen. Dat blijkt uit een actueel overzicht van KWR. Factoren die leiden tot toename in de drinkwatervraag, bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering, beïnvloeden de buffercapaciteit.

Naar aanleiding van de droogte in de zomer van 2018 hebben KWR-onderzoekers in opdracht van Vewin een actueel overzicht gemaakt van de buffercapaciteiten van de Nederlandse oppervlaktewaterbedrijven Dunea, Evides Waterbedrijf, Waternet, PWN, Waterbedrijf Groningen en WML. Het vorige overzicht dateert uit 2008. Alle oppervlaktewaterbedrijven beschikken over buffercapaciteit die zij gedurende meerdere weken kunnen aanspreken tijdens innamestops, bijvoorbeeld vanwege verslechterde waterkwaliteit.

Zuiderklip midden in de Biesbosch; ontpolderde landbouwgebieden met veel watervogels.

Klimaatverandering

Naast de buffercapaciteiten, brengt het rapport ook in kaart wat de redenen kunnen zijn voor (tijdelijke) stakingen van de inname van oppervlaktewater. De onderzoekers noemen de verslechterde waterkwaliteit door de aanwezigheid van probleemstoffen, hogere watertemperaturen of pathogene (ziekteverwekkende) micro-organismen. Veel van deze redenen vertonen een directe relatie met klimaatverandering en de daarbij horende langdurigere periodes van droogte met lagere rivierafvoeren als gevolg.

Toekomstscenario’s

Naast klimaatverandering beïnvloeden ook andere ontwikkelingen in de (nabije) toekomst de behoefte aan buffercapaciteit. De onderzoekers noemen de toename van de piekvraag, demografische verschuivingen, toegenomen medicijngebruik of de historische last aan stoffen die vanuit de bodem kan uitspoelen naar oppervlaktewater.

Het is de verwachting dat de oppervlaktewaterbedrijven in de toekomst vaker en langduriger een beroep zullen moeten doen op de buffercapaciteit van hun drinkwatervoorziening. Het is belangrijk om te onderzoeken of de huidige omvang van de buffercapaciteit voldoende is als de genoemde scenario’s werkelijkheid worden.

delen