Jaarbeeld 2022

 • 93
  Peer-reviewed artikelen
 • 80
  125
  Man/vrouw
 • 37
  Internationale collega's
 • 6470
  Citaties

Wereldwijde uitdagingen en hoopgevende successen

In 2023 vieren we 40 jaar collectief onderzoek samen met onze aandeelhouders, de Nederlandse waterbedrijven en het Vlaamse De Watergroep. Onze langlopende samenwerking heeft zoveel toegevoegde waarde. Drinkwaterbedrijven hebben niet alleen toegang tot baanbrekende onderzoeksresultaten, maar profiteren ook van de manier waarop KWR-onderzoekers met hun collega’s van waterbedrijven samenwerken om hen in staat te stellen watergebruikers een hoogwaardige dienstverlening te bieden ondanks de toegenomen druk op de watervoorraden, het milieu en de R&D-budgetten. Door de systeembenadering en holistische manier van kijken naar maatschappelijke uitdagingen kan collectief onderzoek ook leiden tot ontdekkingen waar Nederlandse en Vlaamse samenlevingen buiten de drinkwatersector baat bij hebben.

Terugkijkend op 2022 was het opnieuw een jaar met veel uitdagingen wereldwijd.  KWR heeft veel successen geboekt die mij hoop geven voor de toekomst. Ondanks de beperkte beschikbaarheid van hooggekwalificeerde wetenschappers, zijn we erin geslaagd een recordaantal uitstekende onderzoekers te werven voor de Nederlandse en Vlaamse watersector. Dat overtuigt mij van het hoge aanzien van KWR in de wetenschappelijke gemeenschap. Ik ben ook ongelooflijk trots op het initiatief van beginnende onderzoekers (‘early careers’). Hun passie en toewijding om een verschil te maken is echt inspirerend. Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel zij in zo’n korte tijd met het GRROW-project hebben bereikt, en ik kan niet wachten om te zien wat zij in de toekomst zullen bereiken. Ik ben ook trots op de aanzienlijke impact die onze projecten hadden en hebben, niet alleen op de watersector maar ook op de sectoren energie, landbouw/voeding en gezondheid via de gezamenlijke onderzoeksprogramma’s  – over drinkwater en over water in de circulaire economie  – en de EU- en internationale projecten.

Datagestuurde aanpak

De wereldwijde watersector kiest steeds vaker voor een datagestuurde aanpak van het watermanagement, omdat het steeds ingewikkelder wordt om de watervoorziening veilig te stellen en omdat deze kostbare hulpbron onder verschillende vormen van druk staat, bijvoorbeeld klimaatverandering en migratie. Waterbedrijven verzamelen een groeiende hoeveelheid data bij het beheer van waterbronnen, de behandeling van water, de distributie van drinkwater naar de klanten, de opvang van afvalwater en de behandeling ervan voordat het veilig in het milieu wordt geloosd. Deze toegenomen beschikbaarheid van data maakt gedetailleerdere analyses en een beter beheer van de watercyclus mogelijk.

Zo kan de ontwikkeling van een digitale tweeling van een hele regio (zoals in het EU-project IMPETUS) die het fysieke systeem weergeeft, helpen om de prestaties ervan beter te analyseren en de waterbeheersmaatregelen in de regio aan te passen.

Een ander voorbeeld is het gebruik van gegevens van slimme watermeters, die gebruikers niet alleen gedetailleerde en zeer nauwkeurige informatie over hun dagelijks watergebruik en -verbruik en de bijbehorende kosten kunnen verschaffen, maar het waterbedrijf ook de mogelijkheid bieden om meer inzicht te krijgen in de houding van klanten ten opzichte van waterbesparing en gedragswetenschap te gebruiken om de vraag naar water te beheersen.

KWR & Friends

Het IWA World Water Congres in Kopenhagen richtte zich op stedelijke wateruitdagingen onder het hoofdthema ‘water for smart livable cities’. Early careers, of ‘young water professionals’ in IWA-taal, van KWR en de waterbedrijven waren prominent aanwezig op het congres en in onze ‘KWR & Friends’ beursstand. De belangrijkste punten van zorg van jonge onderzoekers en andere deelnemers betroffen de klimaatverandering en de grenzen van onze planeet in termen van het absorptievermogen. Het holistisch watermanagement werd belangrijk geacht voor het beperken van het verlies aan biodiversiteit, het verbeteren van voedingsstoffencycli (P en N) en het verbeteren van de chemische en microbiologische waterkwaliteit. De KWR-delegatie reisde duurzaam naar Kopenhagen, per trein of in waterstofauto’s.

Circulaire economie

De uitdagingen op het gebied van waterzekerheid kunnen niet los worden gezien van andere belangrijke maatschappelijke uitdagingen, met name duurzame voedsel- en energievoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Zo verbruikt de landbouw het grootste deel van de zoetwatervoorraden in de wereld en wordt water gebruikt om de meeste vormen van energie op te wekken. Verwacht wordt dat de toekomstige vraag naar alle drie het aanbod zal overtreffen als we niets doen om de vraag te beheersen. Het gebruik van de natuur als model staat haaks op ons dominante ‘lineaire’ economische systeem, waarbij een product, nadat het is gemaakt en aan het eind van zijn nuttige levensduur is gekomen, afval wordt en ons milieu en klimaat aangetast. Deze natuurlijke weg of de ‘circular water way’ maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie dat wij samen met de watersector en andere maatschappelijke belanghebbenden uitvoeren.

Ik kijk uit naar ons 40 jaar collectief onderzoek festivaljaar!

Royal Academy of Engineering award for the Sewers4COVID team

Bekijk ook onze eerdere jaarbeelden: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Wateronderzoek is mensenwerk

Ons kennisinstituut functioneert op hoog wetenschappelijk niveau dankzij de inzet en expertise van onze mensen. Zij vormen de basis voor ons succes. De inzet, betrokkenheid en kennis van KWR-experts reikt verder dan Nederland, verder dan vandaag – en ook breder dan de grenzen van hun wetenschappelijke expertise. Veel van onze onderzoekers delen hun inzichten en kennis met de wereld via blogs. In dit jaarbeeld van 2022 zetten we graag enkele van die blogs extra in de schijnwerpers, want zij illustreren hoe water ons wereldwijd verbindt en richting kan geven aan het oplossen van globale problemen. Samen met stakeholders zoeken we naar antwoorden op de wereldwijde uitdagingen rond water, met inzet van technologie en een centrale rol voor mensen.

Wateronderzoek is mensenwerk

Feiten & cijfers 2022

Selectie van het nieuws uit 2022