Nieuws

Impact van onderzoek op de waterpraktijk

Zesde BTO/WiCE impactverhaal verschenen

Het Bedrijfstakonderzoek (BTO) en Water in de Circulaire Economie (WiCE) zijn de collectieve onderzoeksprogramma’s van de Nederlandse en Vlaamse waterbedrijven, hun vereniging Vewin en KWR. Vanuit deze programma’s publiceren we impactverhalen waarin we voorbeelden laten zien van de invloed die het onderzoek heeft op de praktijk van de watersector. Het zesde artikel “Assetmanagement kan niet zonder de streefstructuren” is nu verschenen.

Het doel van het BTO is het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek, dat nauw aansluit bij de praktijk van de waterbedrijven én verbonden is met nationale en internationale wetenschap. Binnen WiCE brengen de waterbedrijven en KWR nog meer partners uit de watersector samen voor onderzoek dat een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven. Uitgangspunten daarbij zijn de transitie naar een circulaire economie, een duurzame energievoorziening en waterhergebruik. Beide programma’s hebben als doel het behalen van impact voor waterbedrijven, de watersector en de maatschappij.

Impactverhalen

De watersector realiseert impact doordat waterbedrijven en partners de BTO- en WiCE-onderzoeksresultaten in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. In zes impact stories geven we hiervan mooie voorbeelden, waaronder het recent verschenen artikel over assetmanagement:

  • Het verhaal “Assetmanagement kan niet zonder de streefstructuren” vertelt over het BTO ‘Streefstucturen’. “Streefstructuren zijn inmiddels niet meer weg te denken”, aldus Ina Vertommen, onderzoeker en teamleider Hydroinformatie bij KWR. Vanuit het BTO heeft de sector samen met KWR een methode ontwikkeld waarmee drinkwaterbedrijven nu leidingnetten optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Het verhaal Water in de circulaire economie (WiCE) brengt de watersector samen laten André Struker (Waternet), Ferdinand Kiestra (Waterschap Aa en Maas), Ruud Bartholomeus (KWR) aan het woord over watersysteemdenken, de Waterfabriek en andere voorbeelden van toegepast circulair watergebruik.
  • In Met een gedeelde intentie klimaatverandering het hoofd bieden vertellen Gertjan Zwolsman en Ruben Wentink (beiden Dunea) hoe waterbedrijven met hulp van het BTO anticiperen op de urgente vraagstukken die klimaatverandering oproept.
  • Lees in Urgentie en transparantie: drijvende krachten achter onderzoek het verhaal van Adrie Atsma (Vitens) en Leo Heijnen (KWR) over de ontwikkeling én de wettelijke toekenning van een snelle RT-PCR test voor het aantonen van fecale verontreinigingen in drinkwater, tot stand gekomen dankzij vraaggestuurd onderzoek en open communicatie.
  • In Praktijkcodes Drinkwater: van onderzoek naar uitvoering vertellen Martin Meerkerk (KWR) en Tessa van den Brans (KWR) over de belangrijke rol van KWR in het opstellen van de praktijkcodes drinkwater. In deze codes is wetenschappelijk onderzoek uit het BTO vertaald naar praktische richtlijnen.
  • Bekijk in Waterbesparing met slimme water meter nog slimmer: een klantgerichte aanpak hoe het BTO heeft aangetoond dat een gedragswetenschappelijk aanpak voor waterbesparing in huishoudens kan zorgen. Uit het BTO project Smart Water Conservation is vervolgens de tool WaterInzichtPakket (WIP) ontstaan die huishoudens een overzichtelijk overzicht geeft van hun watergebruik.
delen