Nieuws

Q&A over toepassing van Thermische Energie uit Drinkwater (TED)

Alle antwoorden op veelgestelde vragen over TED voor de watersector

In het Klimaatakkoord heeft de overheid afspraken gemaakt over het terugdringen van CO2-uitstoot. Eén van de sectoren die in het klimaatakkoord genoemd wordt is de gebouwde omgeving. Bij de verduurzaming van gebouwen is de warmtevraag de grootste uitdaging. Aquathermie (warmte uit water) is een optie om nieuwe en bestaande wijken duurzaam te verwarmen. Eén van de vormen van aquathermie is Thermische Energie uit Drinkwater (TED). TED voor koelen of verwarmen van gebouwen kan een lokale bijdrage leveren aan de warmtetransitie. KWR-onderzoekers hebben nu een Q&A ontwikkeld die veel voorkomende vragen over TED beantwoordt.

Voor de transitie naar duurzame verwarming van gebouwen moet gebruik gemaakt worden van duurzame warmtebronnen. Thermische energie uit drinkwater (TED) is één van die warmtebronnen. KWR doet onderzoek naar Aquathermie en TED als onderdeel van WarmingUp en het Bedrijfstakonderzoek van de waterbedrijven en Water in de Circulaire Economie (BTO/WiCE). KWR-onderzoekers hebben een lijst met Frequently Asked Questions en antwoorden over aquathermie samengesteld op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten, met links naar relevante publicaties. Deze Q&A Aquathermie is te vinden op de KWR-website.

Aandacht voor TED neemt toe

Andreas Moerman, een van de samenstellers van de Q&A: “Er zijn op dit moment zo’n twaalf TED-installaties in Nederland. De meeste TED-systemen leveren alleen koelcapaciteit of alleen warmte, sommige beide. De geleverde warmte- of koudecapaciteit wordt meestal geleverd aan utiliteitsbouw (kantoren, scholen, etc.) en soms aan huishoudens. De aandacht voor TED neemt toe omdat regio’s, gemeenten en private partijen op zoek zijn naar duurzame bronnen voor verwarming. Zij zien hierbij drinkwaterbedrijven als bronhouders van duurzame warmtebronnen. Dit vraagt om beleid vanuit de drinkwatersector zoals het bepalen van een bedrijfsstandpunt en het inrichten van een loket om vragen te beantwoorden”.

Q&A als hulpmiddel bij veel voorkomende vragen

“Onze Q&A helpt drinkwaterbedrijven en de partijen aan wie ze aquathermie kunnen leveren om de antwoorden op veel voorkomende vragen op een rijtje te hebben en vragen snel te kunnen beantwoorden” zegt Moerman. De Q&A behandelt allerlei technische en niet-technische vragen over toepassing van TED en geeft aan waar nog kennislacunes zijn.

De Q&A Aquathermie is beschikbaar op de KWR-website.

Warmtewisselaar (links) en warmtepomp (rechts) van de eerste TED-installatie van Nederland (2004). Deze is sinds 2009 eigendom van de lokale energiecorporatie Thermo Bello in Culemborg, waar warmte gewonnen wordt uit een reinwaterreservoir van Vitens.

 

delen