project

De klant als nabehandelaar

In toenemende mate lijken drinkwaterklanten gevoelig te zijn voor het idee van thuisfiltering en regenwatertoepassingen binnen het eigen huishouden. Dit project brengt in beeld om hoeveel en welk type klanten het gaat, wat zij op dit gebied van drinkwaterbedrijven verwachten, en – nog belangrijker – wat de achterliggende motivaties en mechanismen zijn om zich als ‘nabehandelaar’ te willen opstellen.

Toenemende belangstelling voor thuisfiltering en regenwatertoepassingen

Steeds meer Nederlandse en Vlaamse drinkwaterklanten lijken af te stappen van het traditionele model waarin zij hun drinkwater rechtstreeks afnemen uit het drinkwaternet. Hierbij spelen twee ontwikkelingen nadrukkelijk een rol. Ten eerste neemt de populariteit van filters toe. Deze kunnen zijn geïnstalleerd bij het watertappunt (Point-of-Use (PoU) apparatuur) of op de leiding die het huis binnengaat (Point-of-Entry (PoE) apparatuur). Daarnaast zijn regenwater- en waterhergebruiktoepassingen binnen het eigen huishouden in opmars.

De oorzaken van deze trends lopen vermoedelijk uiteen. Zo lijkt de interesse voor thuisfilters sterk samen te hangen met (sluip)reclames die klanten aansporen om hun drinkwater zelf te behandelen, bijvoorbeeld voor ontharding, of zelfs de belofte om zware metalen zoals lood te verwijderen, en voor het zuiveren van bijvoorbeeld chloor- of medicijnresten. De grens tussen verleiding en misleiding is hierbij lang niet altijd duidelijk, evenals de reden waarom klanten dergelijke apparatuur kopen terwijl hun drinkwater van hoge kwaliteit is. Nabehandeling is helemaal niet nodig. Daarnaast zien we een toenemende interesse in toepassingen van regenwater en daarmee samenhangende belangstelling voor waterhergebruik, mede ingegeven door wet- en regelgeving. Dit geldt met name in Vlaanderen, maar ook in Nederland lijken huishoudens hier steeds meer aandacht voor te hebben.

Doel van dit project

  • beter te begrijpen hoeveel en welk type klanten (willen) overgaan tot de aanschaf van PoU- en PoE-apparatuur en/of regenwater- en hergebruiktoepassingen;
  • vast te stellen wat hiervoor de achterliggende motivaties en mechanismen zijn;
  • te inventariseren wat klanten op dit gebied van drinkwaterbedrijven verwachten.

Klantonderzoek in Nederland en Vlaanderen

Met een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek willen we een beeld krijgen van waarom en hoe klanten (willen) overgaan tot de aanschaf en toepassing van PoU- en PoE-apparatuur en regenwatertoepassingen. Gestart wordt met een grootschalige online enquête in zowel Nederland als Vlaanderen. Vervolgens wordt met een deel van de respondenten middels telefonische interviews kwalitatief ingezoomd op hun motivaties.

Opbrengsten

Het onderzoek levert het volgende op:

  • systematisch inzicht in de motivaties en percepties wat betreft de regenwater- en hergebruiktoepassingen en de aanschaf en toepassing van PoU- en PoE-apparatuur in Nederland en Vlaanderen, uitgesplitst per drinkwater klantperspectief;
  • empirische kennis over hoeveel en welk type klanten openstaan voor PoU- en PoE-apparatuur en regenwater- en hergebruiktoepassingen;
  • verkenning van wat deze toepassingen vanuit een waterkwaliteitsperspectief betekenen.