Nieuws

HOD Actueel: kansen en uitdagingen rond drinkwater

Eerste netwerkevent door deelnemers Hogere Opleiding Drinkwater (HOD)

Op donderdag 30 juni organiseerde KWR Water Research Institute samen met partner Wateropleidingen voor de eerste keer ‘HOD Actueel’: een netwerkmiddag voor (oud-)deelnemers aan de Hogere Opleiding Drinkwater (HOD).

De HOD wordt aangeboden door Wateropleidingen en is bestemd voor professionals werkzaam bij de drinkwaterbedrijven. Deze eerste HOD netwerkmiddag stond in het teken van de kansen en uitdagingen van de drinkwatersector. Willem van Pol, Afdelingshoofd Onderzoek & Advies van WML, schetste aan de hand van de ontwikkelingen bij WML de dynamiek waar de drinkwatersector mee te maken heeft. Naast de bekende vraagstukken rond de waterkwaliteit spelen de ontwikkeling van de drinkwatervraag en de waterbeschikbaarheid een steeds grotere rol. “Het is voor de drinkwatersector van groot belang om alert en wendbaar te zijn om hiermee om te kunnen gaan”, aldus Van Pol.

Zoetwatervoorziening

Klaasjan Raat, senior onderzoeker Geohydrologie bij KWR, ging vervolgens in op oplossingen voor de zoetwatervoorziening aan de hand van resultaten uit het Bedrijfstakonderzoek voor de drinkwatersector (BTO). Voorbeelden zijn het omgaan met verzilting, maatregelen om verdroging structureel aan te pakken en het belang van ‘watersysteemdenken’. Volgens Raat draagt dit laatste bij aan verkrijgen van een beter inzicht in doorwerking, kansen en knelpunten van droogtemaatregelen.

Alternatieve bronnen en distributie

In twee workshops werd aan de hand van dilemma’s gediscussieerd over het gebruik van alternatieve bronnen en distributie in een veranderende omgeving. Dilemma’s gingen over technische aspecten, zoals welke zuivering nodig zou zijn voor alternatieve bronnen, en wat temperatuurstijging in het distributienet betekent voor de waterkwaliteit. Ook omgevingsvraagstukken kwamen aan de orde, zoals hoe ga je om met klantperceptie bij gebruik van alternatieve bronnen? En hoe behoud je regie in de ondergrond? Er ontstonden interessante gesprekken tussen de deelnemers.

Hogere Opleiding Drinkwater

Wateropleidingen werkt op dit moment aan een actualisatie van de Hogere Opleiding Drinkwater. De ‘HOD Actueel’ krijgt mogelijk een plek in het nieuwe curriculum.

delen