project

Bedrijfstakonderzoek-evaluatie 2016

De Nederlandse waterbedrijven, het Vlaamse De Watergroep en Vewin hebben gezamenlijk een langlopend toegepast wetenschappelijk onderzoeksprogramma: het Bedrijfstakonderzoek. Deze Evaluatie geeft een oordeel over de toegevoegde waarde van het Bedrijfstakonderzoek, de toegevoegde waarde van de opbrengsten (kennisvalorisatie) en het functioneren van de Bedrijfstakonderzoekprocessen en –structuren. Voor deze evaluatie is een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analyse gebruikt.

De toegevoegde waarde van het gezamenlijke  Bedrijfstakonderzoek

De Nederlandse waterbedrijven, het Vlaamse De Watergroep en Vewin hebben gezamenlijk een langlopend toegepast wetenschappelijk onderzoeksprogramma met KWR als coördinator en uitvoerend kennisinstituut voor de sector: het Bedrijfstakonderzoek. De missie van het Bedrijfstakonderzoek is om wetenschappelijke kennis te genereren die de waterbedrijven sterkt in het vervullen van hun maatschappelijke taak om gezond, duurzaam, efficiënt en vooruitstrevend (drink)water te leveren. Om verantwoording af te leggen over het uitgevoerde onderzoek en de bestedingen van het onderzoeksbudget wordt het programma regelmatig geëvalueerd. De Bedrijfstakonderzoekevaluatie heeft tot doel om een oordeel te geven over de toegevoegde waarde van het Bedrijfstakonderzoek, de toegevoegde waarde van de opbrengsten (kennisvalorisatie) en het functioneren van de Bedrijfstakonderzoekprocessen en –structuren.

Een enquete en zes case studies

Voor deze evaluatie is een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analyse gebruikt. Er is een enquête gehouden onder de leden van de themagroepen, die de onderzoeksprojecten begeleiden namens de drinkwaterbedrijven. Daarnaast zijn zes case studies uitgevoerd naar bijzondere projecten om meer inzicht te krijgen in patronen van samenwerking en implementatie.

Themagroepleden blijken in het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de uitvoering van het Bedrijfstakonderzoekonderzoek, de verzorging van de rapporten en inspraak over onderzoeksrichting. Verder hebben we gevonden dat de uitwisseling van verwachtingen bij aanvang van projecten en het onderling contact tijdens de uitvoering cruciaal zijn voor samenwerking en implementatie.  Op basis van de evaluatie zijn aanbevelingen geformuleerd aan het programmamanagement van het Bedrijfstakonderzoek, aan KWR onderzoekers, aan drinkwaterbedrijven en aan themagroepleden. Het programmamanagement zal het voortouw nemen in de opvolging van deze aanbevelingen.