project

Naar een optimaal beheer puttenvelden, uitwerking van 2 pilots

Het is nog onvoldoende bekend hoe putverstopping, energieverbruik en aansturing van de zuivering integraal kunnen worden geoptimaliseerd en in hoeverre integrale optimalisatie voordelen biedt voor leveringszekerheid, grondstofgebruik en/of kosten. Vanuit assetmanagement zijn de volgende aspecten van puttenvelden van belang, en in onderlinge samenhang: leveringszekerheid, onderhoud van putten, energieverbruik en belasting van de zuivering. De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar (vermindering van) putverstopping en zijn de overige aspecten minder belicht. Dit onderzoek is de eerste stap naar meer inzicht.

Twee pilots uitgevoerd

Om tot aanbevelingen voor optimalisaties te komen, zijn eerst twee pilots uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in 1) het energieverbruik en 2) manieren om de belasting van de zuivering te manipuleren door slimmer te schakelen.

Verdeling van het energieverbruik op Baanhoek, aandeel afpomping (A), wrijvingsverliezen horizontaal transport (T), en het overbruggen van de statische opvoerhoogte. Winst valt te halen vooral uit het verminderen van A en T.

Verdeling van het energieverbruik op Baanhoek, aandeel afpomping (A), wrijvingsverliezen horizontaal transport (T), en het overbruggen van de statische opvoerhoogte. Winst valt te halen vooral uit het verminderen van A en T.

Optimalisatie winvelden is mogelijk

Uit beide pilots komt naar voren dat optimalisatie van het winveld mogelijk is. Wel blijkt dat de juiste oplossingen maatwerk zijn: ze zijn sterk afhankelijk zijn van de locatie-specifieke omstandigheden van het winveld, zoals de leveringszekerheidseisen, het ontwerp en de locatie (ondergrond etc.). Om tot integrale afwegingen te komen is adequate monitoring en systeemkennis vooraf noodzakelijk. Bovendien is het belangrijk data goed te valideren: uit de pilots blijkt dat momenteel veel energie wordt gestoken in het monitoren van processen, maar minder in de validatie van de data. Daardoor blijkt vaak vrij laat dat een deel van de data niet geschikt is voor de beoogde analysedoeleinden.