Bedrijfstakonderzoek voor waterbedrijven (BTO)

Collectief onderzoeksprogramma voor de watersector - Samen voor voldoende, gezond en veilig drinkwater

Waterbedrijven hebben de uitdaging om te zorgen voor voldoende, veilig en gezond drinkwater. Al vanaf 1983 werken we bij KWR samen met de waterbedrijven in het Bedrijfstakonderzoek voor de drinkwatersector (BTO/WiCE). Dit collectieve onderzoeksprogramma geeft vorm aan de unieke samenwerking binnen de drinkwatersector en voorziet in kennis en technologie rond drinkwater. Het programma levert actuele kennis voor een doelmatige en duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast levert het kennis voor de waterbedrijven die hen helpt om verder te innoveren om ook in de toekomst de drinkwatervoorziening op peil te houden en te zorgen voor waterbeschikbaarheid.

Water in de circulaire economie

Op initiatief van de waterbedrijven in Nederland en België en KWR is het meerjarig onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE) opgezet. Binnen WiCE werken de Nederlandse en Vlaamse waterbedrijven integraal samen met partners uit andere sectoren, zoals waterschappen en bedrijven. WiCE levert kennis en oplossingen voor het verantwoord hergebruik van water, het sluiten van grondstofkringlopen en watergerelateerde technologie in de energietransitie.

Duurzame drinkwatervoorziening

KWR is hoofduitvoerder en coördinator van het Bedrijfstakonderzoek, in nauwe samenwerking met de tien Nederlandse waterbedrijven, het Vlaamse De Watergroep en Vewin. Ons gezamenlijk doel is een duurzame en toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Het verkennende, verdiepende, en toepassingsgerichte onderzoek van het Bedrijfstakonderzoek draagt tevens bij aan kennis over en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals droogte. Ook dragen we bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

BTO/WiCE 40 jaar samenwerking

De betrokken waterbedrijven in Nederland en Vlaanderen willen – nu en in de toekomst – samen bijdragen aan een gezonde samenleving en een sterke economie, ondersteund door gezonde natuurlijke ecosystemen. In 2023 vierden we dat het we al veertig jaar een collectief onderzoeksprogramma hebben. Gedurende het hele jaar hebben we stilgestaan bij dit bijzondere jubileum.

In maart 2023 trapten we af met een symposium voor de jonge generatie drinkwaterprofessionals die in dialoog met de oudere generatie toekomstscenario’s ontwikkelden.

Op een zonnige dag in juni vierden we de BTO Festivaldag met collectief en circulair als speerpunten.

In november op de Amsterdam International Waterweek (AIWW) kwamen KWR-onderzoekers ‘samen in actie voor water van de toekomst’ en deelden hun veelzijdige kennis met andere waterprofessionals.

Op de hoogte blijven van BTO/ WiCE Nieuws

Deelnemers aan het Bedrijfstakonderzoek voor de drinkwatersector zijn verzekerd van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wateronderzoek en -technologie. Via BTO/WiCE-Net – een eigen digitale omgeving – beschikken zij over publicaties, nieuws en agenda’s. Ook ontvangen zij onze digitale nieuwsbrief BTO Nieuws.

Bent u werkzaam bij een van de deelnemende waterbedrijven en wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Ga naar BTO – Home (sharepoint.com) en meld u aan.

 

delen