Bedrijfstakonderzoek voor waterbedrijven (BTO)

Collectief onderzoeksprogramma voor de watersector

Waterbedrijven hebben de uitdaging om te zorgen voor voldoende, veilig én gezond drinkwater. Bedrijfsvoering in het waterbedrijf moet op een doelmatige en duurzame manier worden uitgevoerd, op basis van actuele kennis. Daarnaast hebben waterbedrijven als doelstelling te innoveren om ook in de toekomst de drinkwatervoorziening op peil te houden en te zorgen voor de waterbeschikbaarheid. KWR en de waterbedrijven werken daarom samen in het Bedrijfstakonderzoek (BTO). Een collectief onderzoeksprogramma voor de watersector dat voorziet in kennis en technologie rond water. Nu én in de toekomst.

Al ruim veertig jaar investeren Nederlandse waterbedrijven samen met KWR in de ontwikkeling en instandhouding van een duurzame kennisbasis. Onze samenwerking is uniek. Nergens anders ter wereld werken drinkwaterbedrijven en een onderzoeksinstituut zo nauw samen voor het gezamenlijke belang van de sector. We zijn koploper op het gebied van gezonde, duurzame, efficiënte en innovatieve drinkwatervoorziening, met zorg voor natuur en milieu. Nederland behoort mede hierdoor tot de top op het gebied van drinkwatervoorziening.

Duurzame drinkwatervoorziening

KWR is hoofduitvoerder en coördinator van het Bedrijfstakonderzoek, in nauwe samenwerking met de tien Nederlandse waterbedrijven, het Vlaamse De Watergroep en brancheorganisatie Vewin. Ons gezamenlijk doel is een duurzame en toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Waterbedrijven, KWR en (internationale) partners vergaren met het Bedrijfstakonderzoek waardevolle kennis die helpt bij het (kosten)effectief beantwoorden van onderzoeksvragen, én bij het omzetten van wetenschappelijke kennis in de praktijk. Het verkennende, verdiepende, en toepassingsgerichte onderzoek van het Bedrijfstakonderzoek draagt tevens bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals droogte. Ook dragen we bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

BTO deelprogramma’s

Het Bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven bestaat uit diverse deelprogramma’s met verschillende doelen en aanpak. Het Thematisch onderzoek bestrijkt bovendien acht belangrijke inhoudelijke thema’s voor de watersector:

Binnen het deelprogramma Verkennend Onderzoek screent het bedrijfstakonderzoek opkomende wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook worden nieuwe kansen en bedreigingen voor de watersector geïdentificeerd. Het deelprogramma Bedrijfsonderzoek omvat onderzoek vanuit de kennis­ of implementatiebehoefte van de individuele waterbedrijven, met meerwaarde voor het collectief. Om de belangenbehartiging door Vewin te ondersteunen voorzien we in Beleidsonderbouwend onderzoek. Dit is gericht op technisch-wetenschappelijke onderwerpen van de Haagse of Brusselse wateragenda. Tot slot is de Vlaams-Nederlandse Waterkennisontwikkeling een samenwerking tussen KWR, De Watergroep en Vlaamse universiteiten.

Water in de Circulaire Economie (WiCE)

De waterbedrijven in Nederland en België hebben het initiatief genomen om binnen het Bedrijfstakonderzoek een meerjarig onderzoeksprogramma op te zetten, gericht op Water in de Circulaire Economie: WiCE. Binnen WiCE werken de Nederlandse en Vlaamse waterbedrijven samen met partners in en om de waterketen. WiCE levert kennis en oplossingen voor het verantwoord hergebruik van water, het sluiten van grondstofkringlopen en watergerelateerde technologie in de energietransitie. WiCE-projecten spelen zich af op lokale en regionale schaal, en internationaal.

BTO Net en Nieuws

Deelnemers aan het Bedrijfstakonderzoek zijn verzekerd van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wateronderzoek en -technologie. Via BTO Net – een eigen digitale omgeving – beschikken zij over publicaties, nieuws en agenda’s. Ook ontvangen zij automatisch onze digitale nieuwsbrief BTO Nieuws.

Bent u werkzaam bij een van de deelnemende waterbedrijven en wilt u toegang tot BTO Net? Vraag dan een account aan door een mail te sturen naar .

Contact

Hebt u een vraag over het Bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven? Neem dan contact op met Programmamananager BTO Anne Mathilde Hummelen.

delen