project

Fysieke kwetsbaarheid leidingen voor klimaatverandering

Klimaatverandering kan leiden tot een hogere storingskans van de drinkwaterleidingen. Analyse van storingsdata in USTORE van de afgelopen 5 jaar laat zien dat bij hogere temperaturen het aantal leidingbreuken toeneemt voor AC en kleine stalen leidingen. Mogelijke oorzaken daarvan zijn de toename in watergebruik bij hoge temperaturen, wat kan leiden tot hogere interne belasting (afhankelijk van drukregime) op de buis en meer droogte en zettingen in warme perioden, resulterend in hogere uitwendige belastingen. Op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI is te zien dat de droogte toeneemt en de temperaturen stijgen, zodat een toename in storingen van leidingen valt te verwachten. Hoe de leiding reageert, is afhankelijk van het materiaal.

Het doel van dit onderzoek is een inschatting te maken van de fysieke kwetsbaarheid van verschillende soorten leidingen als gevolg van klimaatverandering.

Verandering in storingen van leidingen bij verandering in temperaturen (van links naar rechts toenemende temperatuurklassen).

Verandering in storingen van leidingen bij verandering in temperaturen (van links naar rechts toenemende temperatuurklassen).

Vier deelonderzoeken

Het project kent vier deelonderzoeken:

 1. Klimaatbestendigheid van PVC, PE en gietijzer
  Naast een literatuuronderzoek naar de klimaatbestendigheid van deze soorten leidingen doen we ook praktijkonderzoek naar langzame scheurvorming, het belangrijkste faalmechanisme van PVC leidingen.
 2. Effect van piekbelastingen
  Dit bestaat uit onderzoek naar het verband tussen piekvraag en het weer: wanneer en waar treden deze piekvragen op? En we doen onderzoek naar het verband tussen druk en vraag: waar in het distributienet leidt een hogere piekvraag tot een hogere druk of drukvariaties? Ook onderzoeken we de relatie tussen vraag en storingen.
 3. Regionale verschillen in storingen
  Dit betekent onder meer statistische analyse van o.a. regionale storingsdata en gegevens van regionale weerstations.
 4. Klimaatextremen opzoeken
  We verzamelen en analyseren storingsdata en lokale weergegevens voor soortgelijke klimaatregio’s als Nederland, en voor klimaatregio’s waarin het huidige klimaat vergelijkbaar is met het verwachte klimaat in Nederland in 2050.

Voorspelling kwetsbaarheid leidingnet op basis van scenario’s

De onderzoeken eindigen in een rapport en een wetenschappelijke publicatie waarin we voor de verschillende klimaatscenario’s in 2050 een voorspelling doen over de kwetsbaarheid van het leidingnet. Rekening houdend met de verwachte samenstelling van het leidingnet in dat jaartal en betere statistische verbanden tussen het weer en storingen, kunnen we een voorspelling doen van het verwachte aantal storingen in de leidingen.