project

SMART waterbesparing voor huishoudens

Sinds de droge zomers van 2018 en 2019 heeft de watersector steeds meer aandacht voor waterbesparing. Zo bestaat de vraag hoe burgers in hun thuissituatie water kunnen besparen. Dit project benadert deze vraag door nieuwe wetenschappelijke inzichten in menselijk gedrag te combineren met de expertise op het gebied van distributie en hydroinformatica. Doel is een ontwerp voor een software te maken waarmee huishoudens efficiënter kunnen omgaan met hun watergebruik. Data uit slimme watermeters worden geïntegreerd met inzichten uit de gedragswetenschappen en kennis over klantenperspectieven. Ook SIMDEUM – een tool dat eerder door KWR is ontwikkeld en zicht geeft op waterbesparingsopties – wordt ingezet.

Slimme meters, klantperceptie- en gedrag

Het bewust en duurzaam omgaan met water is in toenemende mate een belangrijk aandachtspunt in de drinkwatersector. Als klanten hun watergebruik bijvoorbeeld aanpassen in tijden van droogte, kan dat problemen in het leidingnet verminderen, evenals de schade aan natuur en milieu. De vraag is echter of, en hoe, het gedrag van klanten effectief valt te beïnvloeden. Recente ontwikkelingen op het gebied van slimme watermeters bieden veel interessante mogelijkheden om mensen inzicht te geven in hun watergebruik. Vooral als deze technologie geïntegreerd wordt met de laatste inzichten in wensen, perspectieven en gedrag van drinkwaterklanten, kan dit effectief worden ingezet om mensen daadwerkelijk te motiveren hun watergebruik omlaag te brengen.

Overtuigen met slimme software

Dit project resulteert in een software ontwerp dat mensen zoveel mogelijk helpt hun waterverbruik thuis te verminderen. Door optimalisatie van de registratie en data-analyse van slimme watermeters kan nauwkeurig worden afgelezen wanneer iemand de douche, wasmachine of het toilet gebruikt. Met deze informatie kunnen we mensen heel gericht tips geven over hoe zij minder water kunnen gebruiken. Maar we doen nog meer. Op grond van de laatste inzichten in klantwensen analyseren we hoe klanten over de technologie van slimme meters denken en vooral welke motivaties, bezwaren en mogelijkheden zij zien om zelf een slimme meter met slimme software te installeren. Uit deze analyse komt een indeling van verschillende klantgroepen voort, die elk op een andere manier moeten worden gemotiveerd om water te besparen. Hierbij bouwen we voort op uitgebreide internationale kennis en ervaring in gedragsverandering.


Klik hier om de mock-up te herladen en opnieuw te beginnen

Geavanceerd hulpmiddel

Het project levert een software ontwerp op dat kan worden doorontwikkeld tot een geavanceerd hulpmiddel voor waterbesparing in huishoudens. Anders dan bestaande typen slimme meters levert zo’n nieuwe software besparingstips op die specifiek zijn toegesneden op persoonlijke voorkeur, beweegredenen en patronen in watergebruik. Hiermee kan een belangrijke stap worden gezet in bewustwording en optimaliseren van waterbesparing en dus in het duurzamer omgaan met onze waterbronnen.

Beluister ook de podcast