project

Betere voorspelling kwaliteit oppervlaktewater bij innamepunten drinkwatervoorziening

In een eerder project, ‘ontwikkeling waterkwaliteit bij innamepunten van oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening’, zijn prognoses gemaakt voor de waterkwaliteit onder invloed van klimaatverandering en veranderingen in gebruik en toepassing van stoffen. Dit project beoogt om eerder gemaakte waterkwaliteitsprognoses te actualiseren en wetenschappelijk te verankeren, door op basis van een langere periode (2011-2014) en een uitgebreidere dataset uitspraken te doen.

Waterkwaliteit geschat op basis van verbeterde concentratie-afvoerrelaties

We stellen nieuwe concentratie-afvoerrelaties op voor de aandachtstoffen in de vorige Bedrijfstakonderzoekstudie, op basis van de dataset voor waterkwaliteit en afvoer van 2010 t/m 2014 op de locaties Lobith, Eijsden en Keizersveer. Door deze relaties te combineren met afvoerprognoses schatten ze de waterkwaliteit voor de aandachtstoffen in het jaar 2050, voor huidig klimaat en andere klimaatscenario’s, bij huidige en toekomstige belasting door stoffen, conform de eerdere Bedrijfstakonderzoekstudie.

Rapport en artikel

De studie leidt tot een rapport en een wetenschappelijk artikel. De betrokken drinkwaterbedrijven krijgen daarmee een indruk van de mogelijke concentraties aan geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen aan de poort in het jaar 2050, en kunnen daarop anticiperen met hun zuivering.

Concentratie-afvoerrelatie van carbamazepine in de Maas bij Eijsden.

Concentratie-afvoerrelatie van carbamazepine in de Maas bij Eijsden.