project

Nieuwe chemische meetmethoden

De wereld om ons heen is sterk in beweging en er worden regelmatig nieuwe technieken geïntroduceerd. Door (instrumentele) detectietechnieken te blijven verkennen, kan hun mogelijke waarde voor de watersector tijdig in beeld worden gebracht.

Daarom volgen BTO-onderzoeken sinds 2015 de ontwikkelingen op het gebied van analytische chemie. Binnen dit project worden twee technieken verkend. Ten eerste zal een techniek worden verkend (Nuclear Magnetic Resonance (NMR)) die kan helpen onbekende verbindingen te identificeren en die complementair is aan massaspectrometrie. Ten tweede wordt onderzocht of een van de twee veelbelovende MS-ionisatietechnieken Surface Assisted Wave Nebulisation (SAWN) of Direct Analysis in Real Time (DART), die zijn uitgezocht in het project MSII (400554/179/002) verder kunnen worden getest (in combinatie met ion mobility spectrometry (IMS)). Voor het testen van deze technieken zijn in totaal 5 onbekende stoffen geselecteerd die in twee monsters Maaswater aangetroffen zijn.

In dit onderzoek heeft IMS geen duidelijke meerwaarde gebracht, maar bij verdere ontwikkeling van IMS en de daarbij behorende databases kan het in de komende jaren een nuttige aanvulling zijn op het instrumentarium en de workflows die worden gebruikt om de identiteit van onbekende stoffen op te helderen in de watersector. NMR, een dure optie, leverde vaak meer aanvullende informatie op, maar kon vanwege de hoge matrixachtergrond vaak niet tot eenduidige structuur komen. Door extracten in de toekomst beter op te zuiveren biedt NMR de meeste potentie om onbekende stoffen in de watercyclus ondubbelzinnig te identificeren.