project

Stikstof labeling

Voor de drinkwatersector is analytische chemie onder meer belangrijk voor ondubbelzinnige identificatie van stikstofhoudende bijproducten en toxicologische risicobeoordeling van de gevormde producten.

Het doel van dit project is het bestendigen en uitbouwen van analytische chemie door publicaties en nieuwe methodeontwikkelingen vanuit de lange termijn visie op het gebied van (i) stikstof labeling als innovatieve tool voor het traceren van bijproducten.

De onderzoekers in overleg over de detectie van stikstofhoudende desinfectie-bijproducten met behulp van massaspectrometrie

De onderzoekers in overleg over de detectie van stikstofhoudende desinfectie-bijproducten met behulp van massaspectrometrie

Uitbouwen van de kennis

KWR gaat een nieuwe analytische chemische analysemethode verder uitbouwen. De basis hiervoor is in 2013 ontwikkeld, en de methode is gebaseerd op het labelen met een stabiele isotoop (N15) van stikstofhoudende bijproducten en de tracering daarvan met massaspectrometrie. De uitdaging ligt in de ondubbelzinnige identificatie van stikstofhoudende bijproducten en toxicologische risicobeoordeling van de gevormde producten. Daarnaast levert dit project inzicht in de mogelijkheden om de methode verder uit te bouwen naar andere waterzuiveringstechnologieën.

Nieuwe analysemethoden en kennisdisseminatie

Het project is gericht op het vergoten van de fundamentele kennis over het analyseren en duiden van de stoffen die kunnen worden gevormd in zuiveringsprocessen. Het delen van de kennis vindt om die reden plaats via wetenschappelijke publicaties en congresbezoeken. De KWR rapportage zal daarnaast ook gericht zijn op de praktijk, met daarin aandacht voor de identiteit en het gezondheidskundig effect van tot nog toe onbekende desinfectie bijproducten. Het onderzoek naar het opsporen van bijproducten maakt een directe link naar de effecten van deze bijproducten.