project

AIR: autonome inspectierobots voor drinkwaterleidingen

Effectief assetmanagement leidt tot optimale prestaties van het drinkwaterleidingnetwerk. Hiervoor is een goed beeld nodig van de toestand van de leidingen. De inspectietechnieken die daarvoor nu beschikbaar zijn voldoen niet aan alle wensen. Een systeem van autonoom werkende robots, die vrijwel permanent in het leidingnet verblijven, kan bijdragen aan betere kennis over de toestand van het leidingnet.

Concreet betekent dit dat de juiste leiding op het juiste moment wordt vervangen, want:

  1. te vroege vervanging betekent kapitaalvernietiging;
  2. te late vervanging heeft kostbare storingen tot gevolg.

Daarnaast wordt het lekverlies sterk teruggebracht door het in situ lokaliseren van lekken.

Een Nederlands consortium, bestaande uit 7 drinkwaterbedrijven, KWR en Demcon Robotic Systems, werkt aan de productontwikkeling van een autonome inspectierobot voor drinkwaterleidingen.

Data-rijk assetmanagement

De Nederlandse drinkwaterbedrijven moeten de komende decennia een aanzienlijk deel van de 120.000 km waterleidingen vervangen vanwege veroudering en teruglopende sterkte. Om deze opgave op kostenefficiënte wijze op te pakken, is het van groot belang om de actuele toestand van iedere leiding te kennen. Met deze kennis kan iedere leiding op het juiste moment worden vervangen. Daarmee worden kapitaalvernietiging (te vroege vervanging) en overlast (leidingbreuken door te late vervanging) voorkomen. Bestaande inspectietechnieken voor de inschatting of vaststelling van de toestand, enerzijds modellen en anderzijds technieken voor in situ inspectie, voldoen om uiteenlopende redenen niet voor toepassing op grote schaal.

Autonome inspectierobots

In dit project is een systeem van autonoom opererende robots (AIR’s: Autonome InspectieRobots) die zich permanent in het leidingnet bevinden en die voorzien zijn van diverse sensoren voor onder andere toestandsbepaling van leidingen ontwikkeld. De permanente aanwezigheid van de robot in het leidingnet reduceert operationele onderbrekingen, wat bij andere inspectietechnieken altijd het geval is. De robot is ontworpen op toegang tot (bijna) alle leidingen met een diameter in het bereik van 90-315 mm, wat twee derde van het Nederlandse drinkwaternet omvat. De robots verzamelen 24 uur per dag, 7 dagen per week, de data die de assetmanager nodig heeft voor zijn vervangingsbeslissingen, brengt het leidingnet nauwkeuriger in kaart en spoort lekken actief op.

Robot – foto: Demcon/SubMerge

Gamechanger

Drinkwaterbedrijven zetten wereldwijd al inspectierobots in, maar deze zijn niet autonoom en voldoen niet aan de eisen van de sector. AIR is een Game Changer in asset-management van het distributienet: Unique Selling Point is dat het doorgaans grootste deel van inspectiekosten (uithalen, stilstand, verplaatsen en ergens anders inbrengen) per aaneengesloten gebied zeer laag zijn en de robot 24/7 overal heen kan. De inspectiekosten per km worden een factor 20 lager vergeleken met bestaande robots. Zo worden frequente (jaarlijks, 4x per jaar…) inspecties een commodity en data repeteerbaar.

Verdere ontwikkeling van AIR wordt uitgevoerd onder de vlag van het voor dit doel opgerichte SubMerge b.v.

Podcast

In de podcast De Waterwetenschappers vertelt Peter van Thienen meer over autonoom werkende robots en hoe we onze drinkwaterleidingen in topvorm kunnen houden.