project

Environmental forensics: signaturen van vervuiling

De aanwezigheid van antropogene stoffen in de drinkwaterketen stelt de watersector en specifiek de drinkwaterbedrijven voor uitdagingen. Hun aanwezigheid in drinkwater is ongewenst, en soms zelfs problematisch. Hoewel zuiveringstechnieken verontreinigingen kunnen verwijderen, is een afname van emissies van verontreinigingen zeer wenselijk, want wat er niet in zit hoeft er ook niet uit.

Van de bronnen en emissieroutes van verontreinigingen in het oppervlaktewater en grondwater ontbreekt vaak informatie waardoor het lastig is om maatregelen te definiëren die emissies kunnen reduceren of voorkomen. Op dit moment wordt een groot aantal microverontreinigingen regulier gemeten in bronnen van drinken en worden specifieke emissieroutes bemonsterd. Met behulp van geavanceerde statistische methoden kunnen in dergelijke datasets verbanden tussen bepaalde verontreinigingen worden gelegd. Daarmee kunnen groepen stoffen die vaak samen voorkomen (‘signaturen’) worden geïdentificeerd. Deze signaturen kunnen vervolgens aan bronnen of typerende emissieroute worden gelinkt.

De voorgestelde methode is een instrument om de relatie tussen bron, emissieroute en verontreinigingsprofiel in de waterketen beter in beeld te krijgen en daarmee een stap om de impact van bronnen van verontreiniging en emissieroutes inzichtelijk te maken. Deze signaturen kunnen uiteindelijk gelinkt worden aan (non-target) screening om features die binnen signaturen vallen te prioriteren voor verdere identificatie of de volledigheid van meetprogramma’s te evalueren.