project

Beter zicht op vorming transformatieproducten tijdens drinkwaterbehandeling dankzij geïntegreerde strategieën

Tijdens de drinkwaterproductie kunnen via biotische en abiotische processen transformatieproducten (TP) worden gevormd uit organische microverontreinigingen (OMV). Hoe deze stoffen zich in de waterbehandeling gedragen en hoe toxisch ze zijn, hoeft niet overeen te komen met hun moederstoffen. Daarom is het uitsluitend monitoren van de verwijdering van moederstoffen onvoldoende om de chemische waterkwaliteit te bepalen.

Voor een beter begrip van de waterkwaliteit en veranderingen hierin als gevolg van drinkwaterbehandelingstappen, moeten ook de vorming en identificatie van voor de volksgezondheid relevante (toxische) TP worden meegenomen. Micro-organismen die actief zijn in diverse drinkwaterzuiveringsprocessen kunnen OMVs uit het water halen. Wat deze (biologische) verwijderingscapaciteit is in processen als snelfiltratie, is tot op heden niet uitgebreid onderzocht.

In deze studie zijn de OMV-verwijdering en vorming van transformatieproducten geanalyseerd met behulp van non-target screening (NTS) in spike-in, pilot-scale en zeven full-scale snelfilters gevoed met oppervlaktewater uit Nederland en België. Bij de full-scale snelfilters zijn naast chemische analyses de microbiële populaties in kaart gebracht in zowel het influent, het filtermedium als het effluent. Dit is gedaan door het erfelijk materiaal (16S rRNA-gen-amplicon-sequencing) te karakteriseren. Om de processen die van invloed zijn op de OMV-verwijdering uitgebreid te kunnen onderzoeken zijn deze twee strategieën geïntegreerd.