dr. Geertje Pronk

dr. Geertje Pronk

  • Onderzoeker
  • Projectmanager
  • 030-6069634
  • geertje.pronk@kwrwater.nl
  • 06-15183016

Geertje Pronk is een internationaal gerichte bodemwetenschapper en biogeochemist met onderzoekservaring in Nederland, Duitsland, Australië en Canada. Bij KWR werkt ze als programmamanager en onderzoeker. Ze wil wetenschappers, belanghebbenden en eindgebruikers verbinden om ze te helpen bij het oplossen van huidige en toekomstige uitdagingen bij het handhaven van waterkwaliteit en duurzaamheid. In haar eerdere werk bestudeerde ze de interacties tussen bodemvocht, koolstofcycli en microbiële gemeenschapsdynamiek met behulp van integratieve experimentele ontwerpen en biogeochemische modelleringsaanpak aan de Universiteit van Waterloo (Canada) en de Technische Universiteit van München (Duitsland). Het werk van Geertje heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een mechanistisch begrip van het functioneren van de bodem als buffer voor het transport van voedingsstoffen en contaminanten naar grondwaterlagen. Daarnaast karakteriseerde ze het effect van schommelingen in de grondwaterspiegel op het koolstof- en nutriëntenklimaat in de grond om inzicht te krijgen in de effecten van grondwaterbeheer op de bodemkwaliteit en het koolstofopslagpotentieel in een veranderend klimaat.