project

Verbeterpotentieel reststoffen drinkwaterproductie WML

Tijdens de drinkwaterproductie bij WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) ontstaan verschillende reststoffen: vloeibaar waterijzer, kalkkorrels, spoelwater, (ijzer) kalkslib en filtermateriaal. De Reststoffenunie zet voor WML alle reststoffen af, behalve behandeld spoelwater. Voor afvalbeheer is preventie van het ontstaan van reststoffen of reductie van het reststoffenvolume het gunstigst, maar dat is in de praktijk niet altijd haalbaar. Dan is valoriseren (de waarde verhogen) een goede optie: dit kan een significant effect hebben op de kosten van afzet en de duurzaamheid van de oplossing, maar mag natuurlijk niet ten koste gaan van de kwaliteit van het primaire product: drinkwater.

Doel van dit project was op grond van gegevens van WML en de Reststoffenunie over 2013 een analyse te maken van de mogelijkheden om de kosten voor reststoffen te verlagen en de duurzaamheid van de processen te vergroten.

Gestructureerde inventarisatie gegevens

We hebben gegevens van WML en Reststoffenunie over 2013 gestructureerd geanalyseerd voor clusters productieinstallaties. De clusters zijn gemaakt op basis van type waterbehandeling en te verwachten reststoffen. We maakten vergelijkingen op verschillende niveaus (per stof, per cluster, op reststofvolume, kosten en opbrengsten). De kwaliteitsgegevens van reststoffen gebruikten we om potentiële (nieuwe) markten te identificeren, getoetst op specifieke kwaliteitseisen van afnemers en wettelijke voorschriften. Ook onderzochten we op hoofdlijnen de potentie van gebruik van een meer geavanceerde spoelwaterbehandeling, die hoogwaardiger waterijzer levert.

Beter inzicht in reststoffenproces

Het onderzoek heeft beter inzicht in het reststoffenproces opgeleverd, naast specifieke verbetermogelijkheden per reststof en per locatie en een aantal algemene aanbevelingen. Met de resultaten van dit onderzoek kan WML focussen op de reststoffen en processen waarmee veel geld gemoeid is en die ook een verbeterpotentieel hebben. Tegelijkertijd moet er voldoende aandacht blijven voor reststoffen waarvan de verwerking en afzet reeds goed verlopen. Het belang en potentieel van goede reststoffenverwerking kan bovendien sterker onder de aandacht van de WML medewerkers worden gebracht.