Nieuws

Waterbedrijven, Vewin en KWR bouwen voort op structurele onderzoekssamenwerking

Collectief onderzoeksprogramma waterbedrijven verlengd met 6 jaar

Per 1 januari 2018 start een nieuwe samenwerkingsperiode in het gezamenlijk wateronderzoek van de waterbedrijven: het Bedrijfstakonderzoek (BTO). De Nederlands-Vlaamse participanten (9 Nederlandse waterbedrijven, 1 Vlaams waterbedrijf, de vereniging van Nederlandse waterbedrijven Vewin en KWR) hebben de Samenwerkingsovereenkomst Gezamenlijk Wateronderzoek getekend, waarin de afspraken over de samenwerking in 2018 tot en met 2023 zijn vastgelegd. Het collectieve onderzoek voor waterbedrijven genereert al decennia betrouwbare wetenschappelijke kennis, die de waterbedrijven sterkt in hun maatschappelijke taak: gezond, duurzaam, efficiënt en vooruitstrevend (drink)water leveren.

Intensieve samenwerking tussen waterbedrijven en onderzoekers

De deelnemende waterbedrijven en KWR werken intensief samen bij de totstandkoming van de inhoudelijke richting van het onderzoeksprogramma. Het onderzoek binnen het BTO is precompetitief en daarmee voor alle waterbedrijven relevant en interessant. KWR coördineert het onderzoeksprogramma en onderzoekers van KWR voeren het onderzoek uit, in samenwerking met andere kennisorganisaties en de experts bij de waterbedrijven zelf. Door hun onderzoeksbudgetten samen te voegen verzekeren de waterbedrijven zich van meer onderzoeksresultaat per euro. De intensieve samenwerking tussen waterbedrijven en KWR in het BTO is uniek in de wereld en draagt sterk bij aan de hoge kwaliteit en goede internationale reputatie van onze drinkwatervoorziening.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij KWR sprak KWR-directeur Wim van Vierssen zijn grote waardering uit voor het vertrouwen dat de deelnemende waterbedrijven en Vewin hiermee opnieuw in KWR stellen.

Bij KWR vierden onderzoekers en de directeuren van de deelnemende waterbedrijven de voortzetting van de samenwerking. Naast taart voor iedereen was er voor alle directeuren een exemplaar van de Urban Water Atlas for Europe, waarin ook resultaten van het collectieve onderzoek zijn verwerkt. Wim van Vierssen reikt hier een exemplaar uit aan directeur Ria Doedel van WML.

Van bron tot tap

Het onderzoeksprogramma richt zich ook de komende jaren op onderzoek dat de drinkwatervoorziening van bron tot tap ondersteunt. Het omvat een breed spectrum van onderwerpen, van bronbescherming in het maatschappelijke speelvlak tot verbeteren van bestaande en ontwikkelen van innovatieve zuiveringstechnologieën en van ontwerp, onderhoud en beheer van toekomstbestendige distributienetten tot interactie en samenwerking met de drinkwaterconsument, inclusief gezamenlijk onderzoek. Waterkwaliteit en veiligheid, zowel chemisch als microbiologisch, zijn daarbij steeds doorslaggevende factoren. Nieuw is expliciete aandacht voor water in de circulaire economie, een onderwerp dat per 1 januari 2018 vorm krijgt in een eigen onderzoeksprogramma: Water in de Circulaire Economie (WiCE). Hiermee benadrukken de partijen het belang van onderzoeksprojecten met partners in andere delen van de waterketen en in andere sectoren.

delen