Fabi van Berkel

Fabi van Berkel

  • Onderzoeker
  • 030-6069571
  • fabi.van.berkel@kwrwater.nl
  • 06-52826058

Fabi van Berkel is onderzoeker meervoudige waardecreatie in het Resilience Management & Governance Team. Ze is gefascineerd door de vragen als: hoe organiseer je veerkrachtige en duurzame steden & regio’s? En hoe kunnen we onze (politieke, sociale en economische) systemen optimaal (her)inrichten in het belang van mens en natuur? Haar interessegebieden zijn institutionele aspecten, (politieke) economie, systeemdynamiek, methoden en besluitvorming met betrekking tot water, natuur, gemeenschappen en de uitdagingen op gebied van duurzaamheid en milieu.

Bij KWR werkt Fabi aan onderzoeksprojecten met betrekking tot duurzame stadsontwikkeling, circulaire economie, toekomstverkenningen en strategieontwikkeling. Haar belangrijkste bijdragen levert ze aan de ontwikkeling van kaders voor het sturen van collectieven, het benutten van koppelkansen en begeleidt ze creatieve stakeholderprocessen (rollen, financiën, verantwoordelijkheden & samenwerking).

Fabi heeft een bachelor in Planologie en Sociale Geografie en dubbel mastergraad in Europese Planning en Sociaal-Politieke Milieuwetenschappen. Ze heeft ruime praktische en wetenschappelijke ervaring, maar haalt plezier uit genereren van transformatie kennis dat resultaat oplevert in de praktijk.

Fabi heeft gewerkt aan verschillende Europese onderzoeksprojecten. In die projecten deed ze onderzoek naar de lokale energietransitie (Proseu), circulaire aspecten van cultuurhistorisch erfgoed (CLIC) en coördineerde een schaduwprogramma in het EnergyShifts project. In het R-LINK-project (NWO-SURF) onderzocht zij de democratische legitimiteit van burgerparticipatie in stedelijke (groene) ontwikkelingen en hielp zij bij de ontwikkeling van een ‘Stakeholder Canvas’, een instrument om de besluitvorming in gebiedsgerichte ontwikkelingsprocessen te ondersteunen.