Nieuws

Code of Practice helpt bedrijven eigen klimaatneutraliteit te monitoren

Het berekenen van klimaatneutraliteit of de CO₂-footprint is een goed instrument voor de industrie om doelstellingen voor CO₂-reductie te formuleren. Door jaarlijks de CO₂-footprint voor het bedrijf te berekenen, is de voortgang in reductie prima te volgen. Bovendien kan het gebruikt worden in een (MVO) jaarverslag om zo aan stakeholders te laten zien waar de organisatie staat op het gebied van duurzaamheid. KWR heeft voor waterbedrijven een Code of Practice uitgewerkt voor het bepalen van klimaatneutraliteit en duurzaamheid.

CO2-voetafdruk

Vrijwel alle drinkwaterbedrijven hebben ambities en doelstellingen voor het bereiken van een klimaatneutrale waterketen. Uit onderzoek van KWR voor de drinkwaterbedrijven blijkt echter dat ze weliswaar uitgaan van het Green House Gas Protocol als basis, maar dat er toch verschillen zitten in de berekeningsmethoden. Tijdens het project is daarom een code of practice (CoP) opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van een eenduidige kern die bestaat uit de drie scopes van het GHG protocol. Daar bovenop zijn een aantal add-ons gedefinieerd die kunnen worden toegepast, afhankelijk van het ambitie- en informatieniveau van een specifiek bedrijf. Ten slotte kunnen in de rapportage de zogenoemde vermeden emissies en compensatiemaatregelen opgenomen worden. Door de CoP te volgen, kunnen drinkwaterbedrijven efficiënter hun CO2-voetafdruk berekenen en onderling het resultaat beter vergelijken.

 

 

delen