Nieuws

World Water Day 2021: Valuing Water, water waarderen

Een team van meer dan 20 KWR-collega’s heeft van 16 tot 22 maart meegedaan aan de World Water Run. De World Water Run wordt elk jaar georganiseerd om aandacht te vragen voor World Water Day. Het thema van dit jaar is Valuing Water, of te wel ‘Water waarderen’. KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen slim met water om te gaan in een verstedelijkte samenleving. Wij vroegen twee van onze KWR-experts die meededen aan de run waarom en hoe zij water waarderen.

“Zie afvalwater als een bron”

Tavishi Guleria is milieu-ingenieur en sinds september 2020 werkzaam bij KWR als wetenschappelijk onderzoeker in het team Innovatie en Valorisatie. Bij KWR werkt ze aan het ULTIMATE project; een Horizon2020 project gericht op water-slimme industriële symbiose – een vorm van circulaire economie waarbij gekeken wordt naar het hergebruik van afvalwater voor verschillende industrieën.

Tavishi Guleria

Tavishi Guleria

Tavishi Guleria: “Het is een feit dat 80 procent van het afvalwater terug in het ecosysteem stroomt, zonder te worden behandeld of hergebruikt. Dit vormt een enorme belasting voor het milieu. Bovendien, als we afvalwater zien als een bron, is er een enorm potentieel om waardevolle hulpbronnen terug te winnen en een duurzame waardeketen te creëren.

“Het waarderen van water begint met ons meer bewust te zijn van waar ons water vandaan komt en waar ons afvalwater naartoe gaat. Door bijvoorbeeld water te hergebruiken, kunnen we de kringloop tussen watervraag en waterafvoer sluiten. Dat is het doel waar we in het ULTIMATE-project naartoe werken door technologieën te ontwikkelen voor water-slimme industriële symbiose.

We hechten waarde aan water wanneer we het nodig hebben: wanneer watergerelateerde problemen ons direct raken. We begrijpen ook de waarde van water wanneer we ons meer bewust worden van de watergerelateerde uitdagingen van anderen. Nu water echter beperkt is en we te maken hebben met toenemende uitdagingen zoals klimaatverandering, wordt het belangrijker om water als een prioriteit te zien en ook zo te beheren.

We kunnen de waardering van water tot een prioriteit maken door bewustmaking, samenwerking en meer initiatieven zoals World Water Day. Uiteindelijk is het belangrijk om alle belanghebbenden te mobiliseren om samen te werken en van het waarderen van water een prioriteit te maken.”

“Drinkwater is essentieel voor de zelfredzaamheid van vrouwen en kinderen”

Ron Jong is een breed georiënteerde onderzoeker op het gebied van (drink)waterbehandeling. Zijn expertisegebieden omvatten conventionele waterbehandelingsprocessen, zoals beluchting, snelle filtratie en ontharding, en de verwijdering van nitraat en fluor uit water. Ron de Jong is ook een specialist in het vinden van goedkope oplossingen voor waterkwaliteitsproblemen in ontwikkelingslanden, en het trainen van lokaal personeel.

Ron Jong

Ron Jong

“Meer dan 2 miljard mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater. Dit is de ernstigste bedreiging van de volksgezondheid op aarde. Met basis- en toepasbare technologie, training van personeel en enige financiële hulp kunnen we dit echter voorkomen. Belangrijk is dat het doel van adviseurs niet het behalen van economische voordelen moet zijn, maar het brengen van betere levensomstandigheden voor de mensen die het echt nodig hebben. De beschikbaarheid van drinkwater op korte afstand is essentieel voor de zelfredzaamheid van vrouwen en kinderen. Zij besteden hierdoor minder tijd aan het halen van water uit verafgelegen waterbronnen en kunnen de deze tijd gebruiken voor onderwijs en zelfontplooiing. Dit zal bijdragen tot een betere plaats in de maatschappij.”

“Zelf adviseer ik – namens KWR/VEI/Water for Life – vier waterbedrijven op de Filippijnen over waterkwaliteit, waterbehandeling en opleiding van personeel. In deze Covid pandemie gaat de cruciale training van personeel online door. Ieder individu kan meedoen door een bijdrage te storten in een betrouwbaar waterfonds, zoals Water for Life. Dit zal helpen! Adviseurs zouden technologieën moeten adviseren die echt door de lokale bevolking en lokale medewerkers bediend en in bedrijf gehouden kunnen worden, in plaats van hightech oplossingen die draaien tot het moment dat de eerste dure en niet lokaal beschikbare onderdelen stuk zijn. Een systeem dat gebaseerd is op donatie is economisch niet houdbaar. Om lokaal eigenaarschap te creëren, moeten consumenten betalen voor hun water.”

delen