project

Validatie langzame zandfiltratie De Punt

Langzame zandfiltratie is een zuiveringsproces dat een belangrijke bijdrage levert aan de veiligheid van drinkwater. In de praktijk zijn concentraties micro-organismen zo laag dat niet kan worden aangetoond hoe effectief een filter is. Daarom wordt dit in een experimentele kolomopstelling onderzocht waarbij hoge concentraties organismen worden gedoseerd aan het water.

De resultaten zullen worden gebruikt om een  model te valideren waarmee de effectiviteit van langzame zandfiltratie onder verschillende condities in de praktijk kan worden voorspeld. Zo kan continu de veiligheid van het drinkwater worden geborgd.

Borgen van veilig drinkwater

Drinkwaterbedrijven dienen bij gebruik van oppervlaktewater een analyse microbiologische veiligheid drinkwater (AMVD) op te stellen waarin middels een kwantitatieve microbiologische risicoanalyse wordt aangetoond dat het infectierisico de grenswaarde van 1 per 10.000 personen per jaar niet overschrijdt. Langzame zandfiltratie (LZF) levert daarbij een belangrijke bijdrage aan verwijdering van pathogene micro-organismen. De mate van verwijdering van ziekteverwekkers wordt middels experimenten bepaald en vervolgens via een procesmodel vertaald naar de praktijksituatie, waar de relevante procescondities kunnen variëren.

Zandfilters testen voor alle ziekteverwekkers

Voor zuivering De Punt is in 2016 voor Cryptosporidium bepaald dat deze zeer goed verwijderd werd. Dit werd niet verwacht omdat bij eerdere proeven bacteriën en virussen juist relatief slecht werden verwijderd. Voor de AMVD bestaat daarom de behoefte de effectiviteit voor bacteriën en virussen opnieuw te bepalen, onder beter gecontroleerde condities dan destijds.

Valideren van het procesmodel langzame zandfiltratie

Door de effectiviteit onder verschillende condities te testen kan met de resultaten een model voor langzame zandfiltratie worden gevalideerd. Daarmee kan dan voor verschillende condities in de praktijk de verwijdering van ziekteverwekkers worden voorspeld. Met die kennis kan het proces zodanig worden gestuurd dat altijd veilig water wordt geproduceerd. Een betrouwbaar, gevalideerd LZF model is ook van belang voor Dunea en Waternet die ook LZF toepassen.

Kolomopstelling voor het testen van langzame zandfiltratie

Kolomopstelling voor het testen van langzame zandfiltratie.