project

Efficiënte bereiding warm tapwater in woningen

Met steeds beter geïsoleerde woningen neemt het energieverbruik door ruimteverwarming af. Daarom wordt het steeds belangrijker om een andere bron van energieverbruik goed in beeld te kunnen brengen: de bereiding van warm tapwater.

In dit project hebben we voor verschillende typen huishoudens de primaire energievraag voor bereiding van warm tapwater in kaart gebracht. Vervolgens is een methode ontwikkeld om bij deze primaire energievraag een passende warmtapwaterbereider te vinden op basis van energetisch rendement, jaarlijkse energiekosten en jaarlijkse CO2-uitstoot.

Uitbreiding SIMDEUM® model voor berekening brandbreedte energiegebruik

Voor zes standaard woonsituaties hebben we met SIMDEUM® de dagelijkse primaire energievraag voor bereiding van warm tapwater vastgesteld voor verschillende situaties (seizoen, warmtapwatertemperatuur, gebruik van een douche warmtewisselaar DWTW). In aanvulling hierop is het model uitgebreid tot SIMDEUM-HW (SIMDEUM Hot Water), dat in combinatie met kwaliteitsverklaringen van verschillende typen warmtapwaterbereiders en NEN7120 het rendement, jaarlijkse energiekosten en jaarlijkse CO2–emissie vaststelt. Het nieuwe model houdt tevens rekening met energieverliezen tijdens transport van warm tapwater en daaropvolgende afkoeling van de leiding.

Op basis van verbruikspatronen uit SIMDEUM® kunnen voor verschillende standaard woonsituaties de jaarlijkse energiekosten voor de bereiding van warm tapwater berekend worden. A0 staat voor een woning met eenvoudige drinkwaterinstallatie (0) en een huishouden van 1-2 personen (A), D++ staat voor een woning met luxe drinkwaterinstallatie en 3-4 personen. Bron: managementsamenvatting uit rapport

Op basis van verbruikspatronen uit SIMDEUM® kunnen voor verschillende standaard woonsituaties de jaarlijkse energiekosten voor de bereiding van warm tapwater berekend worden. A0 staat voor een woning met eenvoudige drinkwaterinstallatie (0) en een huishouden van 1-2 personen (A), D++ staat voor een woning met luxe drinkwaterinstallatie en 3-4 personen. Bron: managementsamenvatting uit rapport

Model geeft installateurs en consumenten inzicht

Op basis van verbruikspatronen uit SIMDEUM® hebben we een model ontwikkeld dat laat zien hoe verschillende typen warmtapwaterbereiders (warmtepompen, CV-ketels, boilers) presteren qua (1) ketenrendement, (2) jaarlijkse energiekosten en (3) jaarlijkse CO2–emissie. Het model stelt installateurs en consumenten in staat om voor een specifieke woonsituatie een onderbouwde keuze te maken voor een warmtapwaterbereider. Daarnaast geeft het inzicht in het effect van energiebesparende maatregelen op het energiegebruik.

Uit modelstudies met standaard woonsituaties blijkt dat warmtepompen en de combinatie van CV-ketel met zonneboiler tot het hoogste rendement leiden. Een DWTW levert meestal een lager rendement op, maar vanwege de absolute besparing resulteert dit toch in lagere energiekosten. Verder blijkt uit het onderzoek dat de context waarin energiebesparende maatregelen worden genomen een rol speelt voor de mate waarin deze maatregelen effect hebben.