project

Assets, doorkijk naar 2030 en 2050

Assets hebben een lange levensduur, daarom is een visie op de toekomst van belang. In dit onderzoek analyseren we bestaande trendbeschrijvingen, geven we een duiding aan de impact hiervan voor (integrale) besluitvorming over assets en formuleren we een perspectief met oog op 2030 en 2050.

Welke ontwikkelingen zijn van belang voor assetmanagement

Vanwege de lange levensduur van de assets, is het van belang dat waterbedrijven in hun besluitvorming rekening houden met toekomstige en vaak onzekere ontwikkelingen. Dat maakt de besluitvorming extra complex. In dit project analyseren we trendbeschrijvingen die eerder zijn gemaakt in het BTO-trendonderzoek en geven we duiding aan de impact hiervan voor (integrale) besluitvorming over assets met als perspectief 2030 en 2050.

Welke acties voor 2030 en hoe monitoren voor 2050

Voortbouwend op de trends die relevant zijn voor assetmanagement worden de volgende stappen uitgewerkt:

  1. acties met betrekking tot integraal assetmanagement die waterbedrijven de komende jaren kunnen initiëren om voorbereid te zijn op de mogelijke gevolgen over 10 jaar van trends, denk hier met name aan de terreinen informatie, innovatie, organisatie en investeringen;
  2. kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren waarmee het verloop van de trend bijgehouden kan worden met een perspectief van 30 jaar en er inzicht ontstaat welke trends in welke hoedanigheid zich zullen voordoen en wat de bijbehorende acties zijn.

Vertaal klanttyperingen naar besluitvorming assets

  1. Beschrijving van de impact van relevante trends voor assets voor over 10 en 30 jaar
  2. Workshop over duiding van trends en impact op IAM
  3. Bouwstenen voor responsstrategieën, anticipatie op trends
    1. Voorstellen van acties voor aanpassingen over 10 jaar
    2. Voorstellen van indicatoren voor monitoren trends met een horizon van 30 jaar
  4. Workshop over responsstrategieën