project

Meten van impact en maatschappelijke waarde

Dit verkennend onderzoeksproject heeft als doel om bestaande kennis bijeen te brengen, nieuwe kennis te genereren en een onderzoeksstrategie te formuleren voor de evaluatie van wateronderzoek, met een specifieke focus op impact en maatschappelijke waarde van wateronderzoek. De resultaten bieden op dit gebied nieuwe inzichten, inclusief een analytisch raamwerk en metrics. Dit maakt het voor financiers inzichtelijk in welke mate investeringen hierin bijdragen. Ook geeft het aan waar de prioriteiten voor vervolgonderzoek liggen.

Waarde van wateronderzoek meten

Waterbedrijven omarmen steeds meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om drinkwater op een duurzame manier te produceren. KWR ondersteunt deze missie door kennis en innovatie te bieden in het kader van het bedrijfstak onderzoeksprogramma. Impact en maatschappelijke waarde kunnen alleen worden gegenereerd als deze kennis door waterbedrijven in de praktijk wordt toegepast. Daartoe is het noodzakelijk om te weten in welke mate nieuwe kennis en innovatie worden geïmplementeerd en waartoe dit leidt. Gezien het nieuwe karakter van dit onderwerp zijn nog geen geschikte methoden en instrumenten hiervoor beschikbaar. Dit project pakt deze kenniskloof aan.

Methodologische benadering

Op basis van een literatuurstudie beoogt dit project een methodologische benadering te geven – ontwikkelen van een analytisch kader, methoden en metrics – voor de evaluatie van wateronderzoek. De focus ligt hierbij specifiek op impact en maatschappelijke waarde en een onderzoeksstrategie voor de evaluatie van het grootste KWR onderzoeksprogramma: het bedrijfstakonderzoek. De wetenschappelijke kwaliteit van de studie wordt versterkt en gevalideerd dankzij samenwerking met de Global Water Research Coalition (GWRC) in een gezamenlijk project tot eind 2021. Hierin wordt de waarde van wateronderzoek gedefinieerd en met welke methoden en maatstaven dit kan worden gemeten.

Effectief nieuwe prioriteiten vaststellen

De resultaten van het project dragen bij aan de evaluatieliteratuur die  primaire gebruikers en financiers van wateronderzoek, zoals waterbedrijven, helpen in het beoordelen van hoe en waar investeringen impact en maatschappelijke waarde opleveren. Daarmee kunnen effectief nieuwe prioriteiten worden vastgesteld.