project

Geavanceerde oxidatie voor drinkwaterbehandeling

Geavanceerde oxidatieprocessen, waarbij organische microverontreinigingen worden afgebroken, bieden een uitkomst wanneer verwijdering van de microverontreinigingen op een andere manier praktisch niet mogelijk is.

Dit onderzoek behelst een inventarisatie van mogelijk toepasbare geavanceerde oxidatietechnieken voor drinkwaterbehandeling. Naast UV/H2O2-processen zijn er inmiddels veel meer geavanceerde oxidatieprocessen (AOPs) die interessant kunnen zijn voor drinkwaterzuivering. Sommige technieken zijn nu zo ver verbeterd, dat de oorspronkelijke nadelen die ze hadden, verkleind of zelfs verdwenen kunnen zijn. Voorbeelden zijn de toepassing van ferraat (dat tegenwoordig wel in stabiele vorm verkrijgbaar is) en katalytisch ozon (waarbij mogelijk de bromaatvorming beperkt kan worden). Daarnaast bieden ook combinaties van UV met bijvoorbeeld ozon of een fotokatalysator (zoals TiO2), of van ozon en waterstofperoxide, interessante mogelijkheden.

Onderzoek naar meest veelbelovende oxidatietechnieken

Bij deze inventarisatie kijken we naar de specifieke voor- en nadelen van de AOPs, de omstandigheden waaronder we ze wel of niet kunnen toepassen, en de vorming van eventuele bijproducten. Vervolgens zal er verder onderzoek worden gedaan naar de meest veelbelovende oxidatieve techniek(en) die we kunnen toepassen bij de productie van drinkwater.

Verder experimenteel onderzoek

De resultaten van de inventarisatie van geavanceerde oxidatieprocessen zullen we door middel van een rapport en een presentatie aan de waterbedrijven presenteren.
In overleg met de waterbedrijven besluiten we vervolgens naar welke AOP(s) verder experimenteel onderzoek zal worden gedaan, waarbij we rekening houden met mogelijke implementatie van een bepaalde techniek bij een waterbedrijf (en dus met de omstandigheden in die zuivering, zoals waterkwaliteit). De resultaten van dit onderzoek presenteren we in een BTO-rapport, een vakartikel en zo mogelijk in een wetenschappelijke publicatie.

Aan het verontreinigde water wordt een stofje toegevoegd, dat onder invloed van UV-straling de verontreinigingen afbreekt

Aan het verontreinigde water wordt een stofje toegevoegd, dat onder invloed van UV-straling de verontreinigingen afbreekt.