Caro Mooren MSc

Caro Mooren MSc

  • Onderzoeker
  • 030-6069654
  • caro.mooren@kwrwater.nl
  • 06-51363760

Caro Mooren is een onderzoeker in het team innovatie en valorisatie en is een externe promovendus bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft een achtergrond in culturele antropologie en environmental governance die ze combineert in haar promotieonderzoek binnen het Europese project NEXOGENESIS. Hierin werkt ze aan het ontwikkelen en implementeren van een stakeholder co-creatie aanpak voor de governance van de Water-Energie-Voedsel-Ecosysteem Nexus in vijf verschillende internationale stroomgebieden in Europa en Zuid-Afrika. De afgelopen jaren heeft Caro aan verschillende Europese projecten gewerkt waarin ze zich richtte op stakeholder engagement en het faciliteren van kennisoverdracht tussen stakeholders. Daarnaast heeft ze ervaring met het opzetten en uitvoeren van evaluaties van projecten en onderzoeksprogramma’s zoals de evaluatie van het Bedrijfstakonderzoek (BTO).