project

Naar een multidisciplinair Bedrijfstakonderzoek: Inzichten en aanbevelingen uit de literatuur

Binnen het collectief onderzoek voor de Nederlandse waterbedrijven is behoefte ontstaan aan meer multidisciplinair onderzoek. Multidisciplinair onderzoek is bij uitstek geschikt voor het tackelen van (aspecten van) complexe vraagstukken, zoals klimaatverandering en verstedelijking. Bovendien stimuleert het wetenschappelijke vernieuwing en creativiteit. Maar multidisciplinair onderzoek gaat doorgaans ook gepaard met meer onzekerheid over het onderzoeksproces én uitkomsten. Dit rapport geeft KWR onderzoekers én betrokkenen van waterbedrijven inzicht in de specifieke aanpak die dit type onderzoek vereist om kansen te verzilveren en uitdagingen op te pakken. Op grond van literatuuronderzoek hebben we uitgezocht wat een multidisciplinaire aanpak betekent voor de inhoud, vorm en aanpak van onderzoeksprojecten.

Literatuurstudie en een doorkijk naar toepassing in de praktijk

We hebben de belangrijke elementen uit bestaande literatuur over multidisciplinair onderzoek samengebracht. Er wordt uitvoerig over dit onderwerp gepubliceerd. Vervolgens zijn deze inzichten toegepast in de praktijk, waarbij geput is uit eerder gehouden interviews met Bedrijfstakonderzoek betrokkenen en Bedrijfstakonderzoekdocumentatie.

Aandacht voor aansturing, begeleiding en evaluatie

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat multidisciplinair onderzoek verschilt van mono-, inter- en transdisciplinair onderzoek in de mate waarin verschillende typen kennis worden geïntegreerd. Met kennisintegratie gaan echter ook (forse) intellectuele en organisatorische uitdagingen gepaard. Multidisciplinair onderzoek kan, meer dan monodisciplinair onderzoek, worden gezien als een vorm van experimenteren, waarbij niet alleen de onzekerheden over proces en uitkomst groter zijn, maar ook de potentiële beloningen. Aanbevolen wordt om multidisciplinair onderzoek in de aansturing, begeleiding en evaluatie van het Bedrijfstakonderzoek dan ook de specifieke aandacht te geven die het verdient, in de verschillende stadia van het onderzoeksproces.

Multidisciplinair onderzoek: naar het integreren van verschillende typen kennis en disciplines. Bron: managementsamenvatting

Multidisciplinair onderzoek: naar het integreren van verschillende typen kennis en disciplines. Bron: managementsamenvatting