dr.ir. Jolijn van Engelenburg

dr.ir. Jolijn van Engelenburg

  • Programmamanager BTO / DPWE
  • Projectmanager
  • 030-6069704
  • jolijn.van.engelenburg@kwrwater.nl
  • 06-54296285

Jolijn van Engelenburg is programmamanager binnen het Bedrijfstak�onderzoek Drinkwater (BTO), het collectieve onderzoeksprogramma van de Nederlandse en Vlaamse drinkwatersector, en van het onderzoeksprogramma DPWE voor de duinwaterbedrijven (Dunea, PWN, Waternet en Evides). In beide programma’s voert KWR samen met de betrokken drinkwaterbedrijven onderzoeksprojecten uit met als doel relevante ontwikkelingen in maatschappij en technologie te vertalen naar onderzoeksprojecten, die kennis opleveren voor de drinkwatersector die bijdraagt aan een duurzame en betrouwbare drinkwatervoorziening voor nu en in de toekomst. Jolijn is in 1990 afgestudeerd in de hydrologie (Wageningen Universiteit) en heeft aansluitend als projectleider water gewerkt bij Arcadis (1990-1996). In 1997 heeft ze de overstap gemaakt naar Nuon Water/Vitens (1997-2021), waar ze als hydroloog, omgevingsmanager en adviseur asset management gewerkt heeft. Ze was onder andere nauw betrokken bij de voorbereiding en realisatie van twee infiltratieprojecten op de Veluwe. Daarnaast heeft Jolijn aan Wageningen Universiteit een promotieonderzoek uitgevoerd (2016-2020) gericht op een duurzamere drinkwatervoorziening in Nederland. Het onderzoek richtte zich op een beter begrip van de complexiteit van duurzame drinkwatervoorziening. Hiervoor heeft ze een raamwerk ontwikkeld van de aspecten die de duurzaamheid van een lokale drinkwaterwinning bepalen en de hydrologische en duurzaamheidseffecten van compenserende maatregelen onderzocht. Met de combinatie van deze onderzoekservaring en jarenlange praktijkkennis weet Jolijn wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden, met als uiteindelijk doel daarmee bij te dragen aan een duurzame drinkwatervoorziening.