Nieuws

10 november: Werelddag van de Wetenschap

Wetenschap en samenleving: de dagelijkse praktijk bij KWR

Vandaag is het Werelddag van de Wetenschap; een dag om stil te staan bij de rol van wetenschap in de samenleving. In de watersector leven veel vragen over een veilige en duurzame beschikbaarheid van water. Vragen waarvoor innovatieve oplossingen nodig zijn, toepasbaar in de praktijk. En dat is mensenwerk, iets wat bij KWR aan de orde van de dag is. Ben jij ook benieuwd wat het betekent om wetenschappelijk onderzoek te doen met een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor water? Maak hier kennis met een aantal persoonlijke invalshoeken.

Andreas Moerman – onderzoeker

Moerman Andreas

“Onderzoek doen bij KWR betekent voor mij werken op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Gedegen onderzoek is onmisbaar om de impact van ons gedrag op onze omgeving te verklaren, van de uitstoot van broeikasgassen tot waterverbruik. Belangrijke taak van de wetenschap is verbinding te zoeken tussen de praktijk van alle dag en de complexe problematiek die daar vaak achter ligt. Ik wil eraan bijdragen om dit inzichtelijk te maken.”

Pascal Kooij  – analist

Kooij Pascal

“Water is een van onze eerste levensbehoeften. Daarom ervaar ik mijn werk op het laboratorium van KWR als een bijdrage aan de veiligheid van mensen. Dat motiveert mij enorm. Met onze geavanceerde apparatuur en technieken sporen we stoffen in het water op die potentieel gevaarlijk kunnen zijn. We onderzoeken de eventuele risico’s en hoe we de stoffen kunnen verwijderen zodat ze niet in het milieu terechtkomen. Het ene onderzoek voedt het andere onderzoek, zou je kunnen zeggen. Zo zie je hoe belangrijk de wetenschap is om oplossingen te vinden.”

Tessa Pronk – onderzoeker

Tessa Pronk  A

“Er spelen allerlei vragen om de waterkwaliteit te verbeteren, van drinkwater tot natuur. Het geeft mij veel energie om aan de hand van wetenschappelijke gegevens een probleem in kaart te brengen of vragen te beantwoorden. Hoe ingewikkelder, hoe leuker. Toekomstige uitdagingen zijn er genoeg, zoals het toenemend aantal microverontreinigingen. Hoe spoor je de bronnen hiervan op? En hoe bepaal je de gezondheidsrisico’s? Ik vind het heel waardevol om hier als onderzoeker aan bij te dragen, vooral omdat we bij KWR samenwerken met allerlei partners om de vertaalslag te maken naar de praktijk.”

Joost van Summeren – onderzoeker

Summeren Joost van

“Wetenschap zie ik als een kaars in het donker. Het helpt ons licht te werpen op de wereld en staat aan de basis van technische innovatie. Wat me veel voldoening geeft is een onderwerp in te duiken en de sensatie te voelen iets nieuws te ontdekken. Of de ontwikkeling en toepassing hiervan in de praktijk te zien. Dat onze klanten drinkwaterbedrijven zijn spreekt me enorm aan omdat zij een maatschappelijk belang nastreven: schoon, veilig en duurzaam geproduceerd drinkwater.”

Alifta Ariestiwi  – softwareontwikkelaar

Ariestiwi Alifta  web

“Mijn vader werkte als civiel ingenieur voor irrigatieprojecten in Indonesië en hij nam ons vaak mee naar zijn werk. Dat vond ik heel leuk, maar het viel me ook op dat zijn werk erg tijdrovend was. En ik vroeg me af of er een technologie bestond om de praktijk efficiënter en effectiever te maken. Toen ik later op de universiteit kennismaakte met allerlei softwaretools dacht ik: dat is het! Sindsdien wist ik dat ik wetenschappelijke software wilde ontwikkelen voor toepassingen met water. Dat doe ik nu elke dag bij KWR, en zo gebruiksvriendelijk mogelijk.

Stefanie Salmon – onderzoeker

“In mijn dagelijks werk vertaal ik psychologische theorieën in toepassingen die drinkwaterklanten stimuleren bewuster met kraanwater om te gaan. Enorm actueel, zeker met zulke droge zomers van de afgelopen jaren. Want uiteraard heeft dit gevolgen voor het drinkwatergebruik, terwijl we natuurlijk ook in de toekomst over voldoende drinkwater willen beschikken. Duwtjes in de goede richting blijken beter te helpen dan kennisoverdracht. Omdat mijn onderzoek zich focust op menselijk gedrag gaat het niet snel vervelen!”

Michiel Hootsmans – senior onderzoeker

Hootsmans Michiel

“Wetenschap is de beste manier om de wereld om ons heen te begrijpen. Samen met collega’s binnen en buiten KWR werk ik aan DNA-technieken om de biodiversiteit in oppervlaktewater te monitoren. DNA geeft ons een ongekend nieuwe blik op het waterleven – van vissen tot kiezelwieren, maar ook bacteriën en schimmels. Zowel de technieken zelf als de toepassing ervan, stellen ons voor allerlei ingewikkelde kwesties. Daarin is samenwerking enorm belangrijk; van het lab tot in het veld.”

Anita van der Veen – analist

Veen Anita van der

“Op het lab van KWR is geen dag hetzelfde. De ene keer werk ik aan een routineklus en de andere keer ligt een project op me te wachten waar een belangrijke onderzoeksvraag aan vastzit. Of ik help mee aan oplossingen voor waterbedrijven waarmee wij ze een stapje in de goede richting kunnen helpen. Dat maakt het labwerk voor mij uitdagend en bijzonder.”

Wolter Siegers – onderzoeker

Siegers Wolter

“Ik haal veel voldoening uit het vertalen van onderzoeksvragen naar een experiment of een pilotinstallatie voor onze klanten. Op vele manieren testen we bij KWR nieuwe technieken van waterbehandeling. Dit werk ervaar ik als heel relevant, zeker met de opkomst van allerlei antropogene stoffen die de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater bedreigen. De uitdaging om die stoffen uit het water te kunnen halen wordt alsmaar groter.”

Tavishi Guleria – onderzoeker

Tavishi Guleria

“Het idee om afvalwater te hergebruiken als grondstof vind ik enorm inspirerend. Het geeft aan dat je vanuit de wetenschap met verrassende inzichten kunt komen voor een betere wereld. Als jonge onderzoeker is het stimulerend om samen te werken met gerenommeerde wetenschappers, en daarvoor biedt KWR mij volop gelegenheid. Ik heb nog een heel leven voor me liggen waarin ik hoop bij te dragen aan de impact van wetenschap op de maatschappij.”

delen