dr.ir. Patrick Smeets

dr.ir. Patrick Smeets

  • Senior onderzoeker
  • 030-6069584
  • Patrick.Smeets@kwrwater.nl
  • 06-45098533

Patrick Smeets is senior wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van microbiologische waterkwaliteit en gezondheid, met meer dan 20 jaar ervaring in de drinkwatersector. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve microbiologische risicoanalyse en past dat toe op Nederlandse en internationale projecten rond waterveiligheid. Naast drinkwater betreft dit ook waterhergebruik, zwemwater, irrigatie en de voedingsmiddelen- en frisdrankindustrie. Patrick coördineert het gezamenlijke onderzoeksprogramma van de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven op het gebied van microbiologische veiligheid. Hij werkt aan het verbeteren van de wettelijk verplichte kwantitatieve risicoanalyse van de Nederlandse waterbedrijven. Belangrijk onderdeel daarin is het bepalen van de effectiviteit van zuiveringsprocessen voor het verwijderen van ziekteverwekkende micro-organismen. Hij adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldvoedselorganisatie (FAO) over richtlijnen voor veilig drinkwater en veilig water(her)gebruik bij voedselproductie en verwerking. Aan de Universiteit Utrecht doceert Patrick het vak Drinking water and Sanitation binnen de masteropleiding Water Science Management aan de faculteit Geosciences. In Europees verband werkte hij aan diverse onderzoeksprojecten zoals MicroRisk (Quantitative Microbial Risk Assessment, QMRA), PREPARED (climate change risks, water cycle safety plans), TRUST (risk management in the urban water cycle), Water4India (improving safety of water supply in rural India), AquaNES (Demonstrating synergies in combined natural and engineered processes for water treatment systems) en STOP-IT (Strategic, Tactical, Operational Protection of water Infrastructure against cyber-physical Threats).