dr.ir. Patrick Smeets

dr.ir. Patrick Smeets

  • Senior onderzoeker

Patrick Smeets is senior wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van microbiologische waterkwaliteit en gezondheid met meer dan 20 jaar ervaring in de drinkwatersector. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve microbiologische risicoanalyse en past dat toe binnen de Nederlandse en internationale drinkwatersector. Meer recent past hij dit ook toe in andere sectoren zoals waterrecreatie, irrigatie en frisdrankindustrie. Hij coördineert het gezamenlijke onderzoeksprogramma van de Nederlandse drinkwaterbedrijven op het gebied van hygiëne en veiligheid. Aan de Universiteit Utrecht doceert hij het vak Drinking water and Sanitation binnen de masteropleiding Water Science Management aan de faculteit Geosciences. Hij werkte, en werkt, aan het verbeteren van de wettelijk verplichte kwantitatieve risicoanalyse van de Nederlandse waterbedrijven. Belangrijk onderdeel daarin is het bepalen van de effectiviteit van zuiveringsprocessen voor het verwijderen van ziekteverwekkende micro-organismen. In Europees verband werkte hij aan diverse onderzoeksprojecten zoals MicroRisk (Quantitative Microbial Risk Assessment, QMRA), PREPARED (climate change risks, water cycle safety plans), TRUST (risk management in the urban water cycle) en Water4India (improving safety of water supply in rural India).